window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CR4RZ074HD');

Implantet Kokleare

Implante dëgjimi – prodhuar në Austri

2022-01-26T13:49:52+01:00

Për më shumë se 30 vite, MED-EL është një shembull i njohur ndërkombëtar i kërkimit dhe zhvillimit në tekonologjinë mjekësore. Një përmbledhje e re që ofron një pasqyrë interesante të fushave më të rëndësishme të kërkimit nga kompania austriake.

Implante dëgjimi – prodhuar në Austri2022-01-26T13:49:52+01:00

Egzaminime mjekësore me një implant koklear

2021-08-16T22:26:07+02:00

Janë të shumta arsyet përse mjekët profesionistë kërkojnë të shikojnë imazhet magnetike të organeve të pacientëve të tyre. Përdoruesit e implaneteve të dëgjimit MED-EL janë mjaft të përgatitur mirë për këtë!

Egzaminime mjekësore me një implant koklear2021-08-16T22:26:07+02:00
Go to Top