HUMBJA E DËGJIMIT

Humbja e dëgjimit tek fëmijët

Humbja e dëgjimit tek fëmijët dhe foshnjat është problem i zakonshëm dhe mund të zhvillohet shurdhësi prelingual (para zhvillimit të gjuhës) dhe shurdhësi postlingual (kur fëmija zhvillon gjuhën). Sot me zgjidhjet moderne mbi dëgjimin, humbja e dëgjimit trajtohet me sukses por është është e rëndësishme të dallohen në kohë shenjat e para të humbjes së dëgjimit tek fëmijët. Kur humbja e dëgjimit nuk trajtohet, ajo mund të ndikojë tek zhvillimi i gjuhës dhe zhvillimit në përgjithësi, arsimimi dhe tek cilësia e jetesës së fëmijës. Zbuloni më shumë rreth rëndësisë së marrjes së masave më herët dhe mundësive të kujdesit mbi dëgjimin tek fëmijët me humbje dëgjimi.

Zbuloni zgjidhjet e përshtatshme mbi dëgjimin
SHENJAT E HUMBJES SË DËGJIMIT

Si të zbulohet humbja e dëgjimit tek fëmijët

Në shumë raste, shenjat e humbjes së dëgjimit mund të lidhen me etapat e zhvillimit të gjuhës dhe të folurës që duhen të arrihen në një farë moshe. Megjithatë, ka disa faktorë të ndryshëm tek sjellja e fëmijës tuaj që mund të tregojnë problemet me dëgjimin. Ndonjëherë, kur fëmijët kanë humbje dëgjimi vetëm në njërin vesh, mund të jetë shumë më e vështirë për të dalluar humbjen e dëgjimit. Lutemi, konsultohuni me një mjek nëse ju vëreni disa prej shenjave të listuara më poshtë mbi humbjen e dëgjimit tek fëmijët. Gjithsesi, kjo nuk është një listë e plotë dhe në rast se ju vëreni ndonjë shenjë tjetër që ju mendoni se lidhet me problemet e dëgjimit, planifikoni një takim me mjekun sa më shpejt e mundur.

Shenjat e humbjes së dëgjimit tek foshnjat

Shenjat e humbjes së dëgjimit tek fëmijët

Humbja e dëgjimit nuk është fundi – gjithmonë ka një zgjidhje të mundshme për dëgjimin!

Humbja e dëgjimit tek fëmijët dhe foshnjat trajtohet me zgjidhje të ndryshme për dëgjimin, nga aparatet ndihmëse dëgjimi tek implantet e dëgjimit sipas shkallës dhe formës së problemit të dëgjimit. Gjëja më e rëndësishme është zbulimi i problemeve të dëgjimit tek fëmija juaj në kohë pasi kjo do të thotë që ai ose ajo do të ketë mundësinë për të vazhduar me zhvillimin normal të gjuhës.

Zgjidhjet për Dëgjimin
ARTIKUJT E REKOMANDUAR

Lexoni histori interesante
rreth fëmijëve me implante dëgjimi!

Revista Online