Dëgjimi dhe Humbja e Dëgjimit

Sensi i dëgjimit shikohet si diçka e zakonshme prej shumë prej nesh – të shijosh cicërimat e zogjve, muzikën e preferuar ose buzëqeshjen e një fëmije janë tingujt që ne duam pa menduar shumë se çfarë fshihet pas. Kështu që, dëgjimi përfshin proçese të pabesueshme që mundëson transmetimin e sinjalit tek truri jonë!

Mëso më shumë rreth Humbjes së Dëgjimit!

Dëgjimi na lidh me gjërat që ne duam!

Veshët tonë janë vazhdimisht aktivë madje edhe teksa ne flejmë. Ata janë një mrekulli e vogël anatomike. Ndahen në veshin e mesëm, të jashtëm, të brendshëm dhe nervi akustik që trasmeton sinjalet tek truri. Zbuloni më shumë rreth mekanizmave të transmetimit të sinjalit përmes veshëve!

Probleme me dëgjimin?
TË LUFTOSH HUMBJEN E DËGJIMIT

Humbja e dëgjimit nuk është fundi,
ka gjithmonë një zgjidhje!

Zgjidhjet për Dëgjimin

Forma e Humbjes së Dëgjimit

Humbja e Dëgjimit Sensorineural

Humbja e dëgjimit sensorineural ndodh kur qelizat kokleare të flokëve janë të dëmtuara ose mungojnë. Qelizat e flokëve janë përgjegjëse për konvertimin e sinjaleve akustike në impulse elektrike që truri jonë ka nevojë të kuptojë tingullin ashtu siç duhet. Dëmtimi i qelizave të flokut mund të shkaktohet nga zhurma e madhe, gjenetika, traumat e kokës, mosha dhe shumë faktorë të tjerë në mjedis.

  • Kjo është forma më e përhapur e humbjes së përhershme të dëgjimit dhe reflekton problemin tek veshi i mesëm!

Zbuloni Zgjidhjet e Dëgjimit

Forma e Humbjes së Dëgjimit

Humbja e Dëgjimit Konduktiv!

Kjo forme e humbjes së dëgjimit diagnostikohet kur një problem në veshin e jashtëm apo të mesëm pengon tingullin të trasmetohet tek veshi i brendshëm. Humbja e dëgjimit konduktiv mund të shkaktohet nga infeksioni, çarja e daulles së veshit, keqformimet e veshit e të tjerë. Nëse problemi është i përkohëshëm, mund të trajtohet me mjekim apo ndërhyrje kirugjikale. Kur mjekimi ose ndërhyrja kirugjikale nuk mund të zgjidhin problemin, ka zgjidhje për dëgjimin që mund të kryhen!

  • Kur veshi i brendshëm është i paprekshëm dhe funksionon rregullisht por ka disa probleme tek veshi i jashtëm apo i brendshëm që ndalojnë trasmetimin normal të tingullit!

Zbuloni Zgjidhjet e Dëgjimit

Forma e Humbjes së Dëgjimit

Humbja e Dëgjimit Mikse

Kjo forme e humbjes së dëgjimit përshkruhet si kombinim i humbjes së dëgjimit konduktiv dhe sensorineural e cila do të thotë se ka një sërë problemesh tek veshi i mesëm, jashtëm ose i brendshëm. Humbja e dëgjimit mikse mund të shkaktohet nga shumë faktorë, si për shembull kolesteatoma, tumore të ndryshme, traumat e të tjerë.

  • Humbja e dëgjimit mikse është një kombinim i humbjes së dëgjimit konduktiv dhe sensorineural dhe trajtimi kryhet veçmas.

Zbuloni Zgjidhjet e Dëgjimit

Forma e Humbjes së Dëgjimit

Humbja e Dëgjimit Neural

Kur dëmtimi tek nervi akustik ose mungesa e plotë e nervit akustik pengon sinjalin tek truri dhe kjo quhet humbja e dëgjimit neural. Për fat të mirë, implantet e trungut të trurit mund të zgjidhin këtë problem me sukses në ditët e sotme.

  • Çdo lloj problemi ose dëmtimi tek nervi akustik mund të shkaktojë këtë formë të humbjes së dëgjimit!

Zbuloni Zgjidhjet e Dëgjimit
DALLIMI I SHENJAVE TË PARA

Shenjat e humbjes së dëgjimit

Është e rëndësishme dallimi i shenjave të hershme të humbjes së dëgjimit dhe reagimi siç duhet, pasi dëgjimi zakonisht nuk toleron vonesën. Çdo moment i jetës ja vlen të dëgjohet!

Humbja e Dëgjimit tel Fëmijët
humbja e dëgjimit - moshat e mëdha
Humbja e Dëgjimit tek të Rriturit