window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S02BRCNN45');

KI

Home » KI

Dizajnom kochleárneho implantátu proti stigme

2022-05-12T14:39:47+02:00

Funkčnosť a atraktívny dizajn viditeľných častí kochleárnych implantátov napomáha prijatiu načúvacích prístrojov, dotknutým ľuďom uľahčuje život s implantátom a adeptom na implantáciu pomáha pri rozhodovaní.

Dizajnom kochleárneho implantátu proti stigme2022-05-12T14:39:47+02:00

Sluchové implantáty – vyrobené v Rakúsku

2022-01-24T19:30:11+01:00

Už viac ako 30 rokov je spoločnosť MED-EL medzinárodne uznávaným príkladom syntézy výskumu a vývoja v oblasti medicínskej technológie. Nové kompendium poskytuje pútavý prehľad najdôležitejších výskumných oblastí spoločnosti.

Sluchové implantáty – vyrobené v Rakúsku2022-01-24T19:30:11+01:00
Go to Top