Shëndeti

 • Efektet e të ftohurës tek dëgjimi, me ose pa implant koklear Të ftohurat

  Read article
  Categories: Shëndeti|
 • Efektet e drejtpërdrejta të Koronavirusit tek aftësia e dëgjimit janë subjekte të diskutimeve dhe polemikave nga ekspertët.

  Read article
  Categories: Shëndeti|
 • Janë të shumta arsyet përse mjekët profesionistë kërkojnë të shikojnë imazhet magnetike të organeve të pacientëve të tyre. Përdoruesit e implaneteve të dëgjimit MED-EL janë mjaft të përgatitur mirë për këtë!

  Read article
  Categories: Shëndeti|
 • Për trajnimin e parë mbi dëgjimin, është e mjaftueshme që të përdoren tingujt e përditshëm dhe trupin e fëmijës si një burim tingulli sesa instrumentet apo lodrat.

  Read article
  Categories: Shëndeti|