Zdravie

  • Vibrant Soundbridge: Most k lepšiemu sluchu Aktívny systém stredoušného implantátu VIBRANT SOUNDBRIDGE sa

    Categories: Zdravie|
  • Porucha sluchu môže mať trvalý dopad na kvalitu života a dokonca môže byť spúšťačom depresie. Vhodné načúvacie prístroje alebo sluchové implantáty môžu pomôcť a zabrániť tomu. Nedávna britská štúdia dokonca prezentuje aj predtým neznámu ekonomickú súvislosť.

    Categories: Zdravie|
  • Ak chcú používatelia vyťažiť s kochleárneho implantátu maximum, mali by pravidelne trénovať, rovnako ako s prvým implantátom.

    Categories: Zdravie|