window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CR4RZ074HD');

Bilateralni

Dëgjo Jetën në Maksimum

2021-08-19T14:48:58+02:00

Implantet kokleare janë të projektuara për të ndihmuar zhvillimin tek aftësitë e përditshme dhe thelbësore tek personat me humbje dëgjimi tek njëri vesh.

Dëgjo Jetën në Maksimum2021-08-19T14:48:58+02:00

Kërkohet: Siguri e Dyfishtë për Implantet e Dëgjimit

2021-11-12T22:25:54+01:00

Aftësia për të dëgjuar me të dy veshët është një kopje në rezervë. Përdoruesit shpresojnë që implantet e tyre të dëgjimit të jenë të sigurta dhe të besueshme - përdoruesit me dëmtim dëgjimi bilateral (në të dy veshët) e shpresojnë këtë dyfish më tepër.

Kërkohet: Siguri e Dyfishtë për Implantet e Dëgjimit2021-11-12T22:25:54+01:00
Go to Top