Nauka

 • Gubitak sluha može da ostavi trajni efekat na kvalitet života i može dovesti i do depresije. Adekvatni slušni aparati ili slušni implantati mogu pomoći da se ovo spreči. Novija studija iz Velike Britanije ukazala je čak i na neke do skoro nepoznate ekonomske korelacije.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Preko 30 godina, MED-EL je internacionalno poznati primer sinteze između istraživanja i razvoja u oblasti medicinske tehnologije. Nova zbirka donovi zanimljivi pregled najbitnijih oblasti istraživanja koje sprovodi MED-EL, proizvođač slušnih implantata iz Austrije.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Dr. Ruth Zöhrer studirala je medicinu i ima PhD iz biologije. Danas je uključena u studije koje mere, između ostalog, kako sluh kod korisnika kohlearnih implantata utiče na njihov kvalitet života.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Funkcionalnost i atraktivni dizajn vidljivih delova kohlearnih implanata doprinosi prihvatanju slušnih implantata, i tako čini život korisnika jednostavnijim a odluku kandidata za kohlearnu implantaciju lakšom.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Prva kohlearna implantacija uz asistenciju robota na nemačkom govornom području desila se ovog septembra u Beču.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Austrijska kompanija MED-EL ponosno predstavlja mnoštvo inovacija kod slušnih implantata kao i njihove prednosti za korisnike.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Danas donosimo intervju iz srca proizvodnje kohlearnih implanata: iz odeljenja za Razvoj implanata. Eksperti objašnjavaju kako se kohlearni implanti dalje razvijaju.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Proizvođači kohlearnih implanata najavili su mnoge inovacije za sledećih par godina. Sa druge strane, zahtevi korisnika su skromni: audio dodaci jednostavni za korišćenje i više fokusa na muzici.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • O bimodalnom slušanju govorimo tamo gde se na dva uha koriste različite vrste slušnih sistema.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Saznajte više o tome kako kohlearni implanti mogu da pomognu kod upornog šuma u uhu (tinitus) kod jednostranog gubitka sluha.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Kohlearni implanti su dizajnirani tako da podstaknu razvoj važnih, svakodnevnih sposobnosti kod ljudi sa jednostranim gubitkom sluha.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Znanje i dobro obrazovanje su veoma bitni za ljude za slušnim implantima da bi vodili uspešniji život.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Na razvoj socijalnih veština ne utiču samo kognitivni i emocionalni problemi - veliku ulogu igra i sposobnost i stanje sluha.

  Read article
  Categories: Nauka|