window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-04W2DWD4NH');
Nauka2021-12-03T10:20:02+01:00

Nauka o slušnim implantima

Uvek ima sjajnih novosti kada su u pitanju razvoj i nauka kohlearnih i slušnih implanata! O tehnološkim inovacijama, naučnim studijama i otkrićima – sve na jednom mestu!

Društvene mreže i razvoj jezika

Prekomerna upotreba pametnih telefona od strane majki male dece može narušiti njihov jezički i komunikativni razvoj.

Trening sluha sa kohlearnim implantatom: kako, gde i zašto?

Trening sluha sa kohlearnim implantatom: da li znate zašto je važan?

Sluhom protiv depresije

Gubitak sluha može da ostavi trajni efekat na kvalitet života i može dovesti i do depresije. Adekvatni slušni aparati ili slušni implantati mogu pomoći da se ovo spreči. Novija studija iz Velike Britanije ukazala je čak i na neke do skoro nepoznate ekonomske korelacije.

Slušni implantati – made in Austria

Preko 30 godina, MED-EL je internacionalno poznati primer sinteze između istraživanja i razvoja u oblasti medicinske tehnologije. Nova zbirka donovi zanimljivi pregled najbitnijih oblasti istraživanja koje sprovodi MED-EL, proizvođač slušnih implantata iz Austrije.

Kako izmeriti kvalitet života?

Dr. Ruth Zöhrer studirala je medicinu i ima PhD iz biologije. Danas je uključena u studije koje mere, između ostalog, kako sluh kod korisnika kohlearnih implantata utiče na njihov kvalitet života.

Dizajnom kohlearnih implantata protiv stigme

Funkcionalnost i atraktivni dizajn vidljivih delova kohlearnih implanata doprinosi prihvatanju slušnih implantata, i tako čini život korisnika jednostavnijim a odluku kandidata za kohlearnu implantaciju lakšom.

Prva kohlearna implantacija uz asistenciju robota u Austriji

Prva kohlearna implantacija uz asistenciju robota na nemačkom govornom području desila se ovog septembra u Beču.

Inovacije kod slušnih implanata

Austrijska kompanija MED-EL ponosno predstavlja mnoštvo inovacija kod slušnih implantata kao i njihove prednosti za korisnike.

Razvoj kohlearnih implanata

Danas donosimo intervju iz srca proizvodnje kohlearnih implanata: iz odeljenja za Razvoj implanata. Eksperti objašnjavaju kako se kohlearni implanti dalje razvijaju.

Budućnost kohlearnih implanata

Proizvođači kohlearnih implanata najavili su mnoge inovacije za sledećih par godina. Sa druge strane, zahtevi korisnika su skromni: audio dodaci jednostavni za korišćenje i više fokusa na muzici.

Bimodalni ideal: slušni aparat i kohlearni implant

O bimodalnom slušanju govorimo tamo gde se na dva uha koriste različite vrste slušnih sistema.

Moderno rešenje za tinitus

Saznajte više o tome kako kohlearni implanti mogu da pomognu kod upornog šuma u uhu (tinitus) kod jednostranog gubitka sluha.

Slušaj život do maksimuma

Kohlearni implanti su dizajnirani tako da podstaknu razvoj važnih, svakodnevnih sposobnosti kod ljudi sa jednostranim gubitkom sluha.

Obrazovanje i dobar sluh – interakcija

Znanje i dobro obrazovanje su veoma bitni za ljude za slušnim implantima da bi vodili uspešniji život.

Sluh i socijalne veštine

Na razvoj socijalnih veština ne utiču samo kognitivni i emocionalni problemi - veliku ulogu igra i sposobnost i stanje sluha.

Go to Top