Proizvođač kohlearnih implantata iz Austrije

Više od 30 godina, MED-EL je međunarodno poznati primer sinteze istraživanja i razvoja u oblasti medicinske tehnologije. Nova zbirka donosi zanimljiv pregled najbitnijih oblasti istraživanja ove kompanije.

Translaciona istraživanja u medicini označavaju prelaz između osnovnih istraživanja i kliničke primene njihovih rezultata i obrnuto, prenosa pitanja iz kliničke prakse na nauku. Taj prelaz se najbolje opisuje sledećim engleskim sloganom „from bench to bedside“ (od klupe do kreveta, prim.prev.)

Izraz „translaciono istraživanje“ često se povezuje sa globalnim korporacijama i unverzitetskim istraživačkim centrima. Kompanija MED-EL iz Insbruka je dokaz da su Austrijski kapaciteti među najboljima u ovoj oblasti. Još 1975.godine, naučnici Ingeborg i Erwin Hochmair, u to vreme oboje na Bečkom Univerzitetu za tehnologiju, postavili su temelje za proizvod koji je pomogao hiljadama ljudi da čuju ponovo: kohlearni implant. 1990.godine, DI Dr. Ingeborg Hochmair zajedno sa svojim mužem Prof. Dr. Erwin-om Hochmair-om osnovala je firmu MED-EL u Insbruku i od tada je generalni direktor i šef razvoja u ovoj porodičnoj kompaniji. Danas, kompanija broji više od 2,200 radnika u 30 kancelarija širom sveta i nudi sve veću paletu proizvoda slušnih implantata i sistema, kao i proizvoda za stimulaciju nervnog sistema.

MED-EL nastavlja da ulaže značajan deo svog godišnjeg prihoda u istraživanje i razvoj – čak oko 15 do 20 procenata.

Medicinski problem sa naučnim odgovorom

Gluvoća i teški gubitak sluha utiču na kvalitet života, sposobnost komunikacije kao i društveni život pogođenih. Ipak, konvencionalni slušni aparati ne mogu da pruže dovoljnu pomoć svima koji imaju neki problem sa sluhom. I tada MED-EL priskače u pomoć. Austrijska kompanija želi da prevaziđe gubitak sluha kao barijeru u komunikaciji. Kako bi ovo postigli, razvili su široku paletu proizvoda koji se implantiraju kao i rešenja za koje nije neophodna operacija: od kohlearnih implantata, do implantata za srednje uho, sistema za elektro-akustičnu stimulaciju (EAS), implantata za moždano stablo (ABI), sistema za koštanu provodljivost i, od skoro, selekciju pasivnih implantata za srednje uho.

Osim najnovijeg proizvoda – pasivnog implantata za srednje uho, svi sistemi uključuju i spoljni audio procesor koji vizuelno podseća na obične slušne aparate, dok su unutrašnji delovi sistema prilagođeni najnovijim naučnim istraživanjima. Pogođeni pacijenti u 124 zemlje širom sveta već osećaju benefite zahvaljujući njima.

Translaciona nauka u Austriji

Slušni implantati i slušni sistemi iz Austrije omogućavaju korisnicima sa više od 3000 klinika širom sveta da ponovo učestvuju u socijalnom životu sa zvukom. Preko 95 posto implantata se izvozi. U Austriji postoji čak 15 klinika za implantaciju. Uspeh koji implantati postižu je impresivan. Čak i posle 30 godina, potencijal za kooperaciju između naučnih istraživanja i komercijalnog razvoja u cilju poboljšanja sluha daleko je od potpuno istraženog. Trenutni izazovi uključuju sledeće: implantate prilagođene za individualne potrebe, kombinaciju implantata sa farmaceutskim sredstvima kako bi se poboljšali rezultati, i sistemi koji su potpuno ugradivi. Paralelno se sprovodi i istraživanje robotske implantacije, kao i implantata koji podržavaju druge neuronske funkcije.

Tekuće inovacije MED-EL-a zasnovane su na bliskoj interdisciplinarnoj saradnji visoko kvalifikovanih istraživača i programera, kao i na učešću u brojnim naučnim EU programima i projektnoj saradnji sa više od 100 istraživačkih institucija širom sveta.


Da bi se obeležilo 30 godina translacione nauke o sluhu, ove godine je u renomiranom časopisu Acta Oto-Laringologica objavljena zbirka na engleskom jeziku na ovu temu. On predstavlja priču o uspehu kohlearnih implantata i oblasti njihove primene, ali takođe pruža uvid u pet aktuelnih oblasti istraživanja i razvoja u vezi sa implantatima unutrašnjeg uva. Kompendijum se može pronaći online na DOI: 10.1080/00016489.2021.1918393.