Budućnost kohlearnih implantata

2021-09-30T14:23:14+02:00

Proizvođači kohlearnih implantata najavljuju mnogo inovacija za sljedećih par godina. Sa druge strane, zahtevi korisnika su skromni: jednostavni audio dodaci i više fokusa na glazbi.

Budućnost kohlearnih implantata2021-09-30T14:23:14+02:00
Go to Top