Nauka

  • Audio procesor za kohlearni implantat RONDO 3 kombinuje jednostavnu bežičnu upotrebu jednodjelnog audio procesora sa baterijskim napajanjem i najsavremeniju obradu zvuka.

    Read article
    Categories: Nauka|
  • Pored kognitivnih i emocionalnih problema, veliku ulogu u razvoju socijalinih vještina igra i sluh.

    Read article
    Categories: Nauka|