Uticaj vremena koje majke provode ispred ekrana na razvoj jezika kod dece.

Prekomerna upotreba pametnih telefona od strane majki male dece može narušiti njihov jezički i komunikativni razvoj.

U prošlosti je to bio samo TV, dok danas postoje brojni uređaji koji nas prate svuda i u svakom trenutku, uključujući pametne telefone. Mnogo roditelja se žali na to koliko njihova deca koriste društvene mreže – ne uzimajući u obzir svoju ulogu u tome.

Deca gledaju svoje roditelje i primećuju da oni ne obraćaju pažnju na ljude oko sebe, na okruženje, knjige ili novine. Umesto toga, odrasli fokusiraju svoju pažnju na elektronske uređaje na relativno duži period vremena, čak i kada paze na decu i bebe.

Nedavna studija iz Finske pokazuje da prekomerna upotreba elektronskih medija, između ostalog, takođe inhibira razvoj jezika i komunikacije dece o kojima se staraju. Ova studija ispituje decu bez poremećaja sluha i posebnih potreba. Mogući uticaj na decu sa oštećenjem sluha, koja imaju povećanu potrebu za podrškom u jezičko-komunikativnoj oblasti, može se samo pretpostaviti.

Naučni podaci o štetnom uticaju upotrebe mobilnog telefona

Postoje brojne studije o uticaju medija na decu i adolescente. Na kongresu Evropskog društva za poremećaje govora i jezika (ESLA) u maju 2022. godine u Salcburgu, Riikka Mustonen, MA i njene kolege sa Univerziteta za psihologiju i jezičku terapiju u Helsinkiju, predstavili su rezultate studije koja je takođe sugerisala da roditelji male dece treba da ograniče vreme koje provode na telefonu što je više moguće!

Rezultati iz Finske pokazuju sledeće: „Ako majka provodi puno vremena na telefonu, tabletu, kompjuteru ili ispred TV-a, dete će razviti manji vokabular i imati generalno slabije jezičke sposobnosti.“ Razlog za ovo je najpre to što se zbog ekrana smanjuje i vreme koje roditelji provode u životu deteta. Drugo, majka ima manje mogućnosti da priča sa detetom o različitim temama koje su njemu ili njoj interesantni.

„U ovu studiju smo uključili samo majke. Ali bilo bi zaista interesantno istražiti i efekat vremena koje očevi provode ispred ekrana“, napominje Mustonen.

“Technoference” – novi fenomen

Čak i pre širenja pametnih telefona i tableta, postojali su roditelji koji su provodili jako malo vremena sa svojom decom i to uglavnom bila više sekundarna aktivnost. „Ali mobilne telefone je naročito lako imati sve vreme uz sebe. I sve može da se završi online: od čitanja vesti do kupovine“ dodaju naučnici. „Šta više, deca uglavnom ne mogu da vide šta majke rade na svom telefonu – da li čitaju vesti ili recepte za hranu. Zato, telefon ostavlja dete po strani kao višak, više nego bilo koja druga aktivnost u njenom životu.“

Prekid jedne aktivnosti putem komunikacije se zove technoference („tehnoferencija“). Na primer, momenat kada se roditelj igra sa detetom i onda odjednom zagleda u svoj telefon. Međunarodna studija jedne tehnološke firme sa više od 6.000 dece uzrasta između 8 i 13 godina pokazala je da se više od jedne trećine dece oseća nevažnim kada roditelji posežu za svojim mobilnim telefonima tokom obroka ili razgovora. Efekti na mentalno blagostanje i razvoj deteta su očigledni, uključujući razvoj jezika.

Očekivani efekat još veći kod dece sa oštećenim sluhom

Deca koja su učestvovala u studiji u Finskoj nisu imala oštećenje sluha, bila su normalno razvijena i neupadljiva. „Za decu sa oštećenim sluhom, tehnoferencija i iznenadni prekid interakcije koji dolazi sa tim mogli bi da budu još štetniji, jer im je potreban kontakt očima i više vremena za komunikaciju. Deca kojoj je potrebno ohrabrenje da komuniciraju posebno imaju koristi od odraslih koji drže svoje uređaje na ekranu daleko dok su zajedno.“

Studija nije posmatrala samo vreme koje je majka provela na ekranu zbog zabave i komunikacije, već i zbog posla, učenja ili online kupovine. „Mislim da svrha upotrebe nije važna iz perspektive deteta“, objašnjava Mustonen. Ona takođe prepoznaje da je jedan roditelj obično na poslu, pa samim tim i odsutan. „S druge strane, roditelj može da proverava mejlove vezane za posao sa telefona čak i dok se igraju sa svojim detetom. Zato smo želeli da proučimo efekat ukupnog vremena provedenog pred ekranom – jer to nije uvek lako razdvojiti.”

Studija je deo opsežne studije o razvoju komunikacijskih veština kod dece. Analizirani su podaci 159 majki i njihove dece uzrasta od dve i po do četiri godine.

Source: “Associations between screen time of mothers and child language skills” Mustonen R, Torppa R, Stolt S – Dept. of Psychology and Logopedics, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland; ESLA 2022