GUBITAK SLUHA

Gubitak sluha kod dece

Gubitak sluha kod dece i beba je česta pojava i može se javiti prelingvalno (pre razvoja jezika, odnosno govora) i postlingvalno (nakon što dete razvije jezik). Sa modernim slušnim pomagalima danas, gubitak sluha se može uspešno tretirati, ali je od velike važnosti prepoznati prve znake problema kod dece na vreme. Kada se ne tretira, gubitak sluha može uticati na razvoj jezika i razvoj uopšte, mogućnosti obrazovanja i na kvalitet života deteta. Saznaj više o važnosti ranog tretmana i lečenja sluha kod dece.

ZNACI GUBITKA SLUHA

Kako otkriti gubitak sluha kod dece

Znake gubitka sluha možete, u većini slučajeva, povezati sa određenim fazama u razvoju jezika i govora koje dete treba dostići u određenom uzrastu. Ipak, postoje različiti faktori u ponašanju deteta koje mogu ukazivati na probleme sa sluhom. Ponekad, kada deca imaju sluh samo na jednoj strani, može biti još teže prepoznati gluvoću. Molimo da se konsultujete sa lekarom u slučaju da primetite neki od znakova gubitka sluha kod dece koji smo nabrojali. Ipak, ovo nije konačna lista i ako primetite bilo kakav znak koji bi mogao ukazati na probleme sa sluhom, zakažite pregled kod lekara što pre.

Znaci gubitka sluha kod beba

Znaci gubitka sluha kod dece

Gubitak sluha nije kraj – proverite različita rešenja za gubitak sluha!

Gubitak sluha kod dece i beba se tretira različitim slušnim rešenjima od slušnih aparata do slušnih implanata, u zavisnosti od tipa i težine problema. Najbitnija stvar je otkriti probleme Vašeg deteta na vreme, pošto to znači da će on ili ona imati šansu da nastave sa normalnim razvojem jezika.

Preporučeni članci

Čitajte zanimljive priče
o deci koja koriste slušne implante!