Ovako se razvijaju kohlearni implanti

Lifelong Hearing se uvek fokusira na ljude: one koji imaju koristi od kohlearnih implanata i one koje im pomažu u tome. Zato danas pričamo direktno iz srca proizvodnje kohlearnih implanata: iz odeljenja za Razvoj implanata.

Razvoj kohlearnog implanta

Dr Martin Zimmerling rođen je u Insbruku gde je danas šef odeljenja za Razvoj Implanata u MED-EL-u. On se susreo sa kohlearnim implantima tokom svojih doktorskih studija i odmah je bio oduševljen: "Razvoj implanata je interdisciplinarni izazov. Krajnji rezultat je proizvod visokog kvaliteta za korisnike."

Tokom skoro 20 godina, elektroinženjer i fizičar razvio je mnogo stvari, od kojih se neke već koriste u sistemima. "Broj patenata je nebitan", skromno dodaje ovaj pronalazač. "Ono što je bitno je da te ideje donose stvarne prednosti za korisnike. Često su to male ideje koje nas vuku napred i na kraju čine slušanje sa kohlearnim implantom lakšim i prijatnijim."

Novozelanđanka Dr. Ellyce Stehlin je relativno nova u timu. Njena doktorska disertacija u polju medicinske tehnologije bavi se sigurnosnim aspektima implantata pri magnetnoj rezonanci (MRI). "Kako pregledi magnetnom rezonancom postaju sve češći, korisnici implanata moraju takođe da se uzmu u obzir." To je danas moguće jer se MRI mašine bolje razumeju, a kohlearni implanti pažljiviije proizvode. "Do skoro su se izbegavali MRI pregledi kod pacijenata sa bilo kojim tipom implantata, zbog straha od dejstva elektromagnetnog polja."

MRI skeneri koriste jako magnetno polje. Specijalista objašnjava da "magnetno polje može da pomeri implant u glavi pacijenta, isto tako kako se i magnet lepi za vrata frižidera." Jačina magneta se izražava u jedinici Tesla.

Kako sprovesti ideju u delo

U Austriji, Zimmerling je godinama radio na sigurnosti MRI pregleda sa MED-EL implantima. "Brzo sam shvatio da je magnet kod kohlearnih implanata na najgoroj mogućoj poziciji u odnosu na magnetnu silu magnetne rezonance." Pre 10 godina, on je već imao ideju da poređa magnetne polove na drugačiji način, u obliku sfere. Ali prvi takvi predlozi su odbijeni od strane hirurga sa CI iskustvom. On je objasnio "za njih je sferični oblik preveliki. Dodatni napor tokom operacije bi bili veoma stresni za malu decu"

Nešto kasnije, šef razvoja je dobio ideju na oblik sfere svede na samo jednu dimenziju. Tako je nestao rotirajući magnet u obliku diska, koji se pomera slobodno unutar implanta. Ovo umanjuje pritisak koji magnet vrši na glavu pacijenta.

"Kad god nešto promenimo kod implanta, moramo da razmotrimo sve moguće posledice." Promenjen magnet bi mogao da utiče na prenos signala između kalema i magneta, ili bi moglo da utiče na bezbednost sistema. "Potrebno je puno razmišljanja i testova da se sve ovo proveri", kaže šef razvoja objašnjavajući dug put od ideje do izbacivanje proizvoda na tržište.

Dr Martin Zimmerling

Izaberite najbolje

Kada je austrijski proizvođač MED-EL dobio odobrenje za svoj SYNCHRONY implantat za MRI do 3.0 Tesla, Ellyce Stehlin je radila na svojoj doktorskoj tezi na Univerzitetu u Oklendu na Novom Zelandu. "To nije bilo moguće ni kod jednog kohlearnog implanta u tom trenutku! Shvatila sam koliko je u tom polju MED-EL napredan i aktivan." Tako je ova mlada žena i odlučila da se pridruži timu u Insbruku. Da bi to uradila, odrekla se čak i svog omiljenog sporta veslanja! Ali sada "osvaja Alpe" trčeći, šetajući, skijajući i vozeći svoj bicikl.

Istraživanje jačih i složenijih MRT skenera se razvija ubrzano, i aktivni naučnici su uvek traženi. "Volela bih da prihvatim izazov da ispratim sve inovacije, da bi naši korisnici mogli da profitiraju od razvoja do kog dolazi." Naučnica sa prijateljskim osmehom opisuje svakodnevni posao kao "kombinaciju fizičkih testova u laboratoriji ili na klinici i kompjuterskih simulacija".

U prošlosti, njen supervizor Zimmerling je i sam učestvovao u testovima: "Na primer, držao sam kohlearni implant prislonjen uz glavu da sam osetim interakciju MRT sa različitim oblicima i dizajnom implanata."