Lepota slušanja na oba uha

Slušanje je bolje sa dva nego jednim uhom. O bimodalnom slušanju govorimo tamo gde se na dva uha koriste različita slušna pomagala.

Slušanje na obe strane omogućuje prostornu percepciju zvuka i akustično-prostornu orijentaciju, jasniju percepciju zvuka i bolje razumevanje govora pri velikoj buci - a uz sve to i mnogo opuštenije slušanje. Nisu svi CI korisnici potpuno gluvi na oba uva, mnogi od njih na jednoj strani koriste slušni aparat. Što bolje slušanje koje se ostvaruje sa slušnim pomagalom, to je veća korist od bimodalnog slušanja. Slušni aparat i kohlearni implant moraju optimalno da se uklapaju da bi postigli bolji rezultat.

Čak iako su dva sistema u principu kompatibilna, drugačija obrada signala može značajno da pokvari kvalitet slušanja. Dakle, sistemi kohlearnih implanata treba da imitiraju što sličnije moguće prirodni zvuk i obrada zvuka bi trebalo da bude ista u kohlearnom implantu i u slušnom aparatu.

Ilustracija binauralnog slušanja i monouralnog slušanja

Bilauralno slušanje omogućuje prirodniji i bogatiji zvuk pri slušanju CI korisnicima sa jednostranim gubitkom sluha, obostrano implantiranim CI korisnicima kao i bimodalnim korisnicima koji koriste slušni aparat i kohlearni implant.

Bimodalno slušanje sa slušnim pomagalima svih tipova i marki

Sve veći broj bimodalnih rešenja specifičnih brendova su predstavljeni u poslednje vreme: i funkcija slušnih pomagala se obično poklapa sa audio procesorom istog proizvođača.

Ipak, razmatranje bilateralnog kohlearnog implanta ne ostavlja dovoljnu slobodu za individualno uklapanje slušnog aparata. Sa druge strane, ovakva praksa isto ograničava bimodalne korisnike na isključivo jedan brend slušnih pomagala tokom celog života implanta. Potraga za savršenim slušnim pomagalom i optimalno rešenje mogu ponekad da traju i do nekoliko godina - dok za korisnike koji se odreknu savršenog rešenja često znači značajno pogoršanje kvaliteta sluha.

Pošto MED-EL sa svojim sistemima kohlearnih implanata imitira slušni organ što je bliže moguće, jednostrani CI korisnici mogu da nastave da koriste slušni aparat koji su već koristili u drugom uhu zajedno sa kohlearnim implantom, sa najosnovnijim funkcijama. Ako je kasnije potrebno novo slušno pomagalo, korisnik može da bira između svih slušnih aparata koji su trenutno da tržištu.

Na pravoj jačini

Zdravo ljudsko uvo je tri puta osetljivije na tihe nego na glasne zvuke. Ova funkcija se gubi ako se je gubitak sluha uzrokovan u unutrašnjem uhu, dok moderna slušna pomagala ovu funkciju imitiraju. Audio-procesori kohlearnih implanata pojačavaju tihe zvuke, ali proizvođači kohlearnih implanata pri tome prate drugačiju filosofiju.

Takoznani Dual-Loop Automatic Gain Controlsistem je dizajniran u MED-EL audio-procesoru da bi imitirao prirodnu funkciju što je bliže moguće. On se može individualno naštelovati, u skladu sa nivoom jačine slušnog pomagala u drugom uhu. Pošto je usklađivanje jačine zvuka između kohlearnog implanta i slušnog pomagala jedini korak koji se mora ispuniti, MED-ELov kohlearni implant se može kombinovati sa skoro svakim slušnim pomagalom bez problema. Slušni aparat može da ostane tako naštelovan da omogućuje najbolji zvuk nezavisno od kohlearnog implanta.

Stimulacija na pravom mestu

Visoki tonovi se obrađuju na samom početku elektrodnog niza dok se dublji tonovi obrađuju na kraju. Kod kohlearne implantacije, hirurg ubacuje elektrodu u nefunkcionalnu kohleu (puž). Elektroda prenosi električne impulse koji se dalje prenose preko slušnog nerva do mozga i tamo se tumače.

Duge elektrode pokrivaju celu dužinu kohlee i tako omogućavaju stimulaciju baš precizno tamo gde se tonovi prirodno čuju. MED-EL je na tržištu predstavio dugačke elektrode još 1994. i danas je i dalje jedini proizvođač koji u ponudi ima duge elektrode. U kombinaciji sa finim kodiranjem struktura, MED-EL omogućava odličan sluh, sličan prirodnom slušanju i slušnom aparatu.

Stimulacija u pravo vreme

U prirodnom procesu slušanja, takozvani putujući talas se stvara u kohlei širi se od ovalnog prozora do vrha kalema. To uzrokuje kašnjenje dubokih zvukova od oko 3 milisekunde. Ovo kašnjenje se kopira u MED-ELovom audioprocesoru.

Slušna pomagala zahtevaju dodatno vreme da obrade zvuk, da bi govor mogao optimalno da se razume. Korisnici obično ne primećuju tih par milisekundi kašnjenja. Ipak, ako kašnjenje samo pogađa jednu stranu kod binauralnih korisnika, moglo bi da dovede do pogrešnog tumačenja centralnog sluha i predosti bilateralnog slušanja bi bile ograničene. Trenutni audioprocesor MED-EL kohlearnog implanta takođe može da uskladi procesuiranje hronološki sa slušnim aparatom. Ova funkcija je jedinstvena kod MED-ELa.

Slušaj dobro na obe strane

Mnogim korisnicima kohlearnog implanta je važno da mogu da povežu svoje slušne sisteme sa eksternim izvorima zvuka. Ovo je moguće preko standardnih kontakata i bez dodatnih vezivanja za određenog proizvođača ili brend. Blutut indukcioni krug dopušta takav standardni kontakt između slušnih sistema i izvora zvuka: bežično strimovanje sa telefona, tableta, TV-a, i drugih kompatibilnih blutut izvora zvuka.

Kombinacija sjajnih kohlearnih implanata sa slušnim pomagalima koja je prilagođena svakom korisniku ponaosob je najbitnija za bimodalno slušanje. Skoro potpuno prirodna obrada zvuka i jedinstvene funkcije omogućavaju komcinaciju MED-EL kohlearnih implanata sa svim brendovima slušnih pomagala koji su trenutno da tržištu i idealnu kompatibilnost.