TVOJA BAZA INFORMACIJA O SLUŠNIM IMPLANTIMA

Magazin o sluhu i slušnim implantima

Lifelong Hearing je nezavisna platforma koja ima za cilj da svima pruži uvid u naučne i zdravstvene teme vezane za gubitak sluha, kao i u to kako izgleda svakodnevni život sa slušnim implantatom! Hajde da slušamo zajedno… i za ceo život!

Svi članci
NAUKA
ZDRAVLJE
ŽIVOT
ONLINE MAGAZIN

Istraži svet
slušnih implanata!

Svi članci
 • Profesor koji je jednostrano ogluveo posvetio se daljem razvoju slušnih sistema. Dok je

  Read article
  Categories: Život|
 • Prvo podešavanje kohlearnog implantata Ugradnja kohlearnog implantata rešenje je za mnoge vrste težih

  Read article
  Categories: Zdravlje|
 • Gubitak sluha može da ostavi trajni efekat na kvalitet života i može dovesti i do depresije. Adekvatni slušni aparati ili slušni implantati mogu pomoći da se ovo spreči. Novija studija iz Velike Britanije ukazala je čak i na neke do skoro nepoznate ekonomske korelacije.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Preko 30 godina, MED-EL je internacionalno poznati primer sinteze između istraživanja i razvoja u oblasti medicinske tehnologije. Nova zbirka donovi zanimljivi pregled najbitnijih oblasti istraživanja koje sprovodi MED-EL, proizvođač slušnih implantata iz Austrije.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Patrik Beganović se priseća dijagnoze svoje ćerke Maje - potpuni gubitak sluha. Zahvaljujući kohlearnoj implantaciji na Univerzitetskoj klinici u Lincu, porodica se sada raduje Majinim prvim rečima.

  Read article
  Categories: Zdravlje|
 • Dr. Ruth Zöhrer studirala je medicinu i ima PhD iz biologije. Danas je uključena u studije koje mere, između ostalog, kako sluh kod korisnika kohlearnih implantata utiče na njihov kvalitet života.

  Read article
  Categories: Nauka|

Slušaj sa oba uha

Saznaj zašto je slušanje na oba strane važno u našem specijalnom izdanju „Slušaj sa oba uha“ Članci govore o slušanju uz pomoć bilateralnih slušnih implanata, kombinaciji slušnog aparata i slušnog implanta, jednostranoj gluvoći i jos mnogo zanimljivih tema!

Čitaj članke