GUBITAK SLUHA

Gubitak sluha kod starijih

Rizik za gubitak sluha se generalno povećava sa godinama i, prema podacima SZO (Svetska zdravstvena organizacija), pogađa preko 25% starijih od 60. Može nastupiti postepeno ili naglo i pogađa jedno ili oba uha. Prezbiakuzija, odnosno staračka nagluvost, označava gubitak sluha povezan sa starenjem i tipično pripada sensorineuralnom tipu gluvoće. Može biti uzrokovan različitim faktorima, kao što su hronične bolesti, pušenje, genetika, česte infekcije, alkohol, nezgode itd. Iako ne ugrožava život, gubitak sluha može značajno da utiče na kvalitet života pogođene osobe, pritom uzrokujući i druge probleme.

ZNACI GUBITKA SLUHA

Kako prepoznati gubitak sluha kod odraslih

Važno je rano prepoznati gubitak sluha i reagovati pre nego što se stanje pogorša i počne značajno da narušava kvalitet života, jer može dovesti i do mnogo dodatnih problema, kao što su depresija i demencija. Ako primetite da možda imate problema sa sluhom ili Vam isti narušavaju kvalitet svakodnevnog života, popričajte sa svojim ORL specijalistom. Nađite listu tipičnih simptoma gubitka sluha ispod:

Znaci gubitka sluha kod starijih ljudi

Kako sprečiti gubitak sluha?

Gubitak sluha nije kraj – proverite različita rešenja za gubitak sluha!

Gubitak sluha kod odraslih može se uspešno tretirati modernim slušnim rešenjima – slušnim aparatima i slušnim implantatima. U zavisnosti od tipa i težine gubitka sluha, idealno rešenje je individualno za svakog pojedinca. Istražite različite mogućnosti za tretman gubitka sluha na našoj platformi.

Preporučeni članci

Čitajte zanimljive priče
o korisnicima slušnih implantata!