načúvací prístroj alebo sluchový implantát

Veda

 • Výsledky sluchových implantátov a konvenčných načúvacích prístrojov sa neustále zlepšujú a hranice použitia týchto rôznych systémov sa neustále posúvajú.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Informácie o najnovších možnostiach liečby, prehľad najnovších produktov a správy používateľov vrátane výmeny osobných

  Read article
  Categories: Veda|
 • Posledný deň rakúskeho kongresu ORL, v septembri 2021 v Innsbrucku, sa pozornosť sústredila na strednodobú a vzdialenú budúcnosť rehabilitácie sluchu.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Čítanie a písanie sú ústrednými bodmi na základnej škole a základom pre ďalšie vzdelávanie.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Prvá roboticky asistovaná kochleárna implantácia na nemecky hovoriacom území sa uskutočnila v septembri vo Viedni.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Funkčnosť a atraktívny dizajn viditeľných častí kochleárnych implantátov napomáha prijatiu načúvacích prístrojov, dotknutým ľuďom uľahčuje život s implantátom a adeptom na implantáciu pomáha pri rozhodovaní.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Už viac ako 30 rokov je spoločnosť MED-EL medzinárodne uznávaným príkladom syntézy výskumu a vývoja v oblasti medicínskej technológie. Nové kompendium poskytuje pútavý prehľad najdôležitejších výskumných oblastí spoločnosti.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Nový zvukový procesor pre kochleárne implantáty RONDO 3 v sebe kombinuje jednoduché používanie a bezdrôtové ovládanie batérie jednodielneho zvukového procesora s inovatívnym, najmodernejším spôsobom spracovania zvuku

  Read article
  Categories: Veda|
 • Spoločnosť MED-EL sa v marci roku 2020 stala prvým výrobcom kochleárnych implantátov na svete, ktorý získal certifikáciu podľa nových predpisov EÚ týkajúcich sa zdravotníckych výrobkov.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Rozvoj sociálnych zručností neovplyvňujú len kognitívne alebo emočné poruchy, ale aj schopnosť počuť.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Bezdrôtové streamovanie bude k dispozícii pre všetkých používateľov procesorov SONNET – bez ďalšieho príslušenstva. Umožňuje to AudioStream, špeciálny kryt na puzdro pre batériu.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Spoločnosť MED-EL predstavila nový implantát BCI602, ktorý je dostupný od konca roka 2019.

  Read article
  Categories: Veda|