IMPLANTE DËGJIMI

Implanti Koklear

Implantet kokleare implantohen në mënyrë kirurgjikale dhe janë të dizenjuara specifikisht për persona me humbje serioze dhe të rënda dëgjimi sensorineural. Implantet kokleare u mundëson pacientëve të korrigjojnë humbjen e dëgjimit që lidhet me problemet e veshit të mesëm dhe trasmetojnë me sukses sinjalin tek truri. Implantet kokleare përbëhen nga dy pjesë: një implant dhe proçesori i tingullit që vendoset pas veshit. Të pajisesh me një implant koklear është një mundësi për të rregulluar dëgjimin!

REKOMANDIMET TONA

rekomandime sistem implant koklear

Duke u bazuar tek përvoja e parë dhe e gjatë që anëtarët e komunitetit të CIA (Implantet Kokleare Austri) kanë ndarë dhe bazuar tek opinioni i ekspertit i presidentit të shoqatës, ju rekomandojmë implantet kokleare SINKRON të MED-EL. Ky lloj implanti koklear mund të kombinohet me dy proçesorë të ndryshëm të tingullit: RONDO 3 proçesor në njësi e vetme ose SONNET 2 pas proçesorit proçesor veshit të cilat janë paraqitur si më poshtë.

NJË VENDIM I PËRJETSHËM

Zgjedhja e duhur e Sistemit të Implantit Koklear

Ka disa kritere që nevojiten të merren në konsideratë në zgjedhjen e një implanti koklear, si përvoja e dëgjimit natyral, ruajtja e dëgjimit të mbetur, besueshmëria dhe përshtatja me disa metoda të ekzaminimeve mjekësore. Kemi hartuar një përzgjedhje të rëndësishme të kritereve për ju si më poshtë.

ARTIKUJT E REKOMANDUAR

Lexoni histori interesante
rreth implanteve kokleare!