Implantet kokleare SYNCHRONY prodhuar nga MED-EL kanë treguar performancë dhe besueshmëri të madhe e pikërisht për këtë antarët tanë e CIA (Implant Cochlear Austria – Implanti Koklear Austri) e duan. Vetë SYNCHRONY ndryshon nga sistemet e tjera nga përvoja e tingullit natyral që ajo afron dhe nëpërmjet elektrodave jo tramautike që personalizohen për çdo përdorues ofron zgjidhjen ideale për të gjithë.

  • Eksperiencën më natyrale të dëgjimit falë teknologjisë rinovuese

  • Përshtatje për zhvillime të ardhshme

  • Siguri të rezonancës magnetike deri më 1.5 Tesla

Për kandidatët e implanteve kokleare, besueshmëria dhe siguria janë kriteret bazë kur zgjedhin implantin pasi implanti është pjesa e sistemit të dëgjimit që do të jetë brenda trupit të pacientit për disa vite me radhë Implantet MED-EL prodhohen në Innsbruck, Austri prej 30 vitesh në përputhje me standartet strikte për kontrollin e cilësisë.

*Të gjitha produktet janë aktualisht të disponueshme në Austri. Për produktet e disponueshme në vendin tuaj, lutemi të kontaktoni distributorin tuaj lokal/na kontaktoni