Vliv času stráveného matkami u obrazovky na vývoj řeči dětí

Nadměrné používání chytrých telefonů matkami malých dětí může mimo jiné narušit jazykový a komunikační vývoj těchto dětí.

V minulosti to byla pouze televize, dnes existuje řada zařízení, která nás provázejí všude a vždy, včetně chytrých telefonů. Mnoho rodičů si stěžuje na nadměrné používání sociálních médií svými dětmi – mnozí z nich přitom neberou v úvahu roli, kterou v tom hrají oni sami.

Děti sledují své rodiče a všímají si, že nevěnují pozornost svým bližním ani okolí, novinám nebo knihám. Místo toho dospělí obvykle věnují poměrně dlouhou dobu pozornost elektronickým zařízením, a to i když se starají o děti nebo kojence.
Nedávná studie z Finska ukazuje, že nadměrné užívání elektronických médií mimo jiné také brzdí jazykový a komunikační vývoj dětí, o které se starají. Tato studie zkoumala děti bez sluchového postižení a speciálních potřeb. Možný vliv na děti se sluchovým postižením, které mají zvýšenou potřebu podpory v jazykově-komunikační oblasti, lze pouze odhadovat.

Vědecké údaje o škodlivých účincích používání mobilních telefonů

O dopadech zneužívání médií u dětí a dospívajících existuje řada studií. Na kongresu Evropské společnosti pro poruchy řeči a jazyka ESLA, který se konal v květnu 2022 v Salcburku, představila magistra Riikka Mustonenová a její kolegové z Univerzity psychologie a logopedie v Helsinkách výsledky studie, z nichž vyplývá, že by rodiče malých dětí měli také co nejvíce omezit čas strávený u obrazovky!
Z údajů z Finska vyplývá následující: „Pokud matka tráví hodně času na chytrém telefonu, tabletu, počítači nebo u televize, dítě si vytvoří menší slovní zásobu a obecně horší jazykové dovednosti. Příčina je dvojí: zaprvé, čas strávený před obrazovkou snižuje množství času, kdy se dítě může zapojovat do života matky. Za druhé, matka má méně příležitostí hovořit s dítětem o různých tématech, která ho zajímají.
„Do této studie jsme zahrnuli pouze matky. Bylo by ale opravdu zajímavé prozkoumat i vliv času otců stráveného u obrazovky,“ poznamenává Mustonenová.

„Technoference“ – nový fenomén

I před rozšířením chytrých telefonů a tabletů existovali rodiče, kteří se svými dětmi trávili jen málo času a dělali to většinou jako vedlejší činnost. „Ale mobilní telefony je obzvlášť snadné mít neustále u sebe. A všechno se dá dělat online: od čtení zpráv až po nakupování,“ dodávají vědci. „Dítě navíc obvykle nevidí, co matka na telefonu dělá – zda si čte noviny nebo si chystá recept na jídlo. Dítě tak telefon nechává stranou jako outsidera více než ostatní činnosti v jejím životě.“
Přerušení jedné činnosti prostředkem komunikační technologie se nazývá technoference. Jde například o okamžik, kdy si rodič hraje s dítětem a najednou se podívá na telefon. Mezinárodní studie provedená jedním poskytovatelem technologií, do níž bylo zahrnuto více než 6 000 dětí ve věku od 8 do 13 let, zjistila, že více než třetina dětí se cítí nedůležitá, když jejich rodiče během jídla nebo rozhovoru sáhnou po mobilním telefonu. Dopady na duševní pohodu a vývoj dítěte jsou zřejmé, včetně vývoje jazyka.

Očekává se, že u dětí se sluchovým postižením bude tento účinek ještě zřetelnější

Děti, které se zúčastnily finské studie, neměly žádné sluchové postižení, byly normálně vyvinuté a nebylo u nich podezření na žádnou vývojovou vadu. „Pro děti se sluchovým postižením může být technoference a s ní spojené náhlé přerušení interakce ještě škodlivější, protože potřebují oční kontakt a více času na komunikaci. Dětem, které potřebují povzbudit ke komunikaci, obzvláště prospívají dospělí, kteří při společném setkání drží svá zařízení s obrazovkou stranou.“
Studie se zabývala nejen časem, který matka strávila u obrazovky kvůli zábavě a komunikaci, ale také kvůli práci, studiu nebo online nakupování. „Myslím, že z pohledu dítěte na účelu používání nezáleží,“ vysvětluje Mustonenová. Uznává také, že jeden z rodičů je obvykle stejně v práci, a tudíž nepřítomen. „Na druhou stranu rodič může z telefonu kontrolovat e-maily týkající se práce, i když si hraje s dítětem. Proto jsme chtěli zkoumat vliv celkového času stráveného u obrazovky – protože to není vždy snadné oddělit.“
Studie je součástí rozsáhlé studie o rozvoji komunikačních dovedností u dětí. Analyzovány byly údaje od 159 matek a jejich dětí ve věku od dvou a půl do čtyř let.