Bezplatné hudební školení pro uživatele CI

Společnost MED-EL poskytuje všem uživatelům sluchadel MED-EL, jejich pečovatelům a zainteresovaným odborníkům bezplatné předplatné hudebního školení MELUDIA.

MELUDIA je online program pro trénink sluchu nezávislý na řeči. Trénuje vnímání hudebních parametrů. To má prokazatelný vliv na porozumění řeči, zejména při rozhovorech v hlučném prostředí.
Členové portálu myMED-EL mohou tuto platformu využívat také k přístupu ke cvičením MELUDIA určeným speciálně pro osoby se sluchovým postižením. Roční předplatné je pro uživatele myMED-EL dokonce zdarma a lze jej také bezplatně prodloužit! Online cvičení MELUDIA je vhodné pro dospělé, mládež i děti od předškolního věku.

Nejen pro hudebníky a hudební nadšence

MELUDIA byla původně zamýšlena jako cvičební program pro aktivní hudebníky a hudební nadšence. Společně s firmou MED-EL však vynálezci cvičebního programu vyvinuli speciální cvičební oblast pro osoby se sluchovým postižením, zejména pro uživatele kochleárních implantátů.

Cvičení určená speciálně pro uživatele kochleárních implantátů jsou přístupná prostřednictvím bezplatné uživatelské platformy myMED-EL. Tato bezplatná platforma je určena uživatelům sluchových systémů a jejich pečovatelům, jakož i odborníkům, kteří pracují s uživateli sluchových implantátů. V kombinaci s příslušenstvím pro streamování, jako je AudioLink, lze MELUDIA používat také speciálně s jedním nebo oběma zvukovými procesory CI, aniž by docházelo k rušení okolním hlukem.

Osvědčená akce se prodlužuje na dobu neurčitou!

Na akci Sound Sensation v roce 2022 zahájila společnost MED-EL akci, která byla původně omezena na jeden rok: roční předplatné MELUDIA zdarma pro všechny zájemce z řad uživatelů MED-EL, jejich pečovatelů a zapojených odborníků. Akce, která skončila v říjnu 2023, se setkala s velmi pozitivním ohlasem.

Z tohoto důvodu byla nyní nabídka bezplatného předplatného prodloužena na dobu neurčitou. Bezplatné předplatné, jehož platnost vypršela, lze rovněž bezplatně prodloužit. Zájemci se mohou bezplatně registrovat na webu myMED-EL. Po schválení si můžete bezplatné předplatné MELUDIA ihned aktivovat a začít cvičit!