Zkušenosti uživatelů CI s kochleárními implantáty různých výrobců

Výhody bimodálního slyšení mohou dosáhnout svého plného potenciálu, když jsou se slyšení na obou stranách vyrovnané. Proto si mnoho kandidátů na CI klade otázku, zda by měli mít pro její dosažení stejný kochleární implantát na obou stranách.

Stejný sluchový vjem na obou uších usnadňuje postiženému integrovat tyto vjemy do společného sluchového vjemu. To platí i pro bimodální nasazení s běžnými sluchadly a sluchovým implantátem na druhé straně. Platí to však i pro oboustranné používání kochleárních implantátů?

„Dokonce i lidé bez sluchových implantátů mají obvykle asymetrický sluchový orgán,“ říká Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner, prezident CIA a CI chirurg Všeobecné nemocnice ve Vídni. „To pro mozek nepředstavuje žádný problém a takovou asymetrii zcela kompenzuje.“

Synchronizovat nebo optimalizovat?

Zavedení nového implantátu, který se vždy trochu liší od předchozího modelu, vedlo k tomu, že mnoho uživatelů oboustranné CI má na obou stranách různé implantáty. Různé anatomické struktury rovněž vedly k použití různých délek elektrod. Porovnání technických údajů a místních služeb spolu se zkušenostmi, které uživatelé CI již mají z implantátů na první straně, někdy vede uživatele k záměrnému přechodu na implantát od rakouského výrobce MED-EL.

„Pro naše implantáty můžeme nabídnout elektrody různých délek, dokonce i stejně krátké jako u jiných výrobců. A samozřejmě můžeme také deaktivovat naše jedinečné kódování jemné struktury,“ vysvětluje Ewald Thurner, oblastní manažer společnosti MED-EL Vídeň, jak lze porovnávat různé kochleární implantáty. „V praxi se však ukázalo, že uživatelé nejvíce profitují, když jsou rozhodujícími kritérii pro výběr druhého CI optimální elektroda a kódování.“

Srovnání kochleárních implantátů od různých výrobců

Australanka Grace Dimerová* byla v důsledku Usherova syndromu oboustranně funkčně hluchá a její zrak byl vážně poškozen. Když v listopadu 2004 obdržela svůj první kochleární implantát, bylo jí již 63 let. Dostala moderní kochleární implantát od australského výrobce CI Cochlear. O necelé čtyři roky později jí lékaři v nemocnici Royal Prince Alfred Hospital v Camperdownu navrhli, aby si nechala zavést CI i na druhou stranu. „Od roku 2008 používá naše oddělení implantáty od společností MED-EL i Cochlear Corporation,“ vysvětlují lékaři. Po důkladném porovnání obou implantátů a pečlivém zvážení se Dimerová rozhodla pro implantát MED-EL. Pro odpovědné lékaře to však bylo nové medicínské území: „Je to první zdokumentovaný pacient, který byl oboustranně vybaven kochleárními implantáty od dvou různých výrobců.“

O tři měsíce později už Grace rozuměla větám s kochleárním implantátem MED-EL téměř stejně jako se starým implantátem na druhé straně. Po roce oboustranné zkušenosti se slyšením bylo porozumění v hlučném prostředí výrazně lepší s oběma implantáty.

Zkušenosti říkají: Rakouská technologie zní lépe

„Slyšení je subjektivní a individuální zkušenost, proto je cenné, že pacient může skutečně přímo deklarovat rozdíl mezi implantáty,“ dodávají lékaři. Grace popsala zvuk implantátů MED-EL jako přirozenější, a to již šest týdnů po aktivaci implantátu. Kromě toho její přátelé dodali, že také mluví přirozeněji! „Stejně jako rozdíl mezi laděním klavíru a hrou na něj,“ popisuje zvuk starého australského CI ve srovnání s přirozeným zvukem rakouského kochleárního implantátu MED-EL.

Jasnější zvuky s druhým CI

Uživatelé australského implantátu na klinikách v australském Sydney a britském Londýně si pro implantaci druhé strany také zvolili CI od společnosti MED-EL. Zpětná vazba uživatelů se shoduje: zvuk předchozího australského implantátu popisují jako ozvěnový, mechanický a kovový. Je „spíše jako robot“, takže „nedokážu dobře rozlišit jednotlivé hlasy“. Druhý implantovaný kochleární implantát MED-EL zněl v každém z těchto případů přirozeněji, hlouběji a jasněji, ve srovnání s ním melodičtěji a rezonantněji.

„Ihned po aktivaci měla hudba větší hloubku,“ popisuje jeden z uživatelů. Druhý k tomu dodává: „Samohlásky znějí jasněji a plněji.“ To je obzvláště překvapivé, protože při oboustranné implantaci s výrobky od stejného výrobce zůstává obvykle lepší první implantované ucho. Čtyři z pěti uživatelů ve studii však považovali CI MED-EL za přirozenější a jasnější.

Druhý CI – osobní zkušenost

Enid Chapmanová dostala druhý kochleární implantát v roce 2011. Narodila se jako hluboce neslyšící a kochleární implantát dostala až v Austrálii ve svých 41 letech. Ten však byl úspěšný jen částečně: „Slyšela jsem pouze zvuky v pozadí, ale stále jsem odezírala ze rtů“. Proto se rozhodla pro svůj druhý implantát MED-EL. „Zní to mnohem lépe!“

Nyní tato společensky angažovaná dáma nejenže dobře rozumí řeči a komunikuje, ale dokáže dokonce rozlišit různé přízvuky. Právě to je důvod, proč se rozhodla přejít na CI MED-EL. Ještě potřebuje čas, aby slyšela zcela dobře i na druhou stranu, ale rozdíl byl pro ni od aktivace CI zřetelný. Dodává k tomu: „Při cestě vlakem domů jsem plakala radostí a vděčností, že poprvé po 60 letech slyším řeč i na této straně.“

*Jméno bylo redakcí změněno.

Svoboda volby

Pokud se zájemce již rozhodl pro implantát, jeho dalším krokem je výběr správného výrobku. Je příjemné, když si můžete říct: „Nemohli jsme si vybrat lépe!“ I to jsou slova Colleen Kehoe Powellové, matky dítěte s CI z USA. Vzpomíná: „Moje první otázky by se týkaly zařízení, které bude mému synovi implantováno do hlavy. Vždyť to je ta část implantátu, kterou bude mít v sobě po zbytek svého života!“

Klaďte správné otázky

„Nakonec považuji za důležitější implantované části systému, které zůstávají v těle trvale a měly by poskytovat dostatečnou kapacitu pro další vývoj,“ souhlasí Vít Matějovský. Český uživatel CI je absolventem Technické univerzity. Dodává tři technické parametry, které považuje za obzvláště důležité: „Zda elektroda pokrývá hlemýžď, jaké nabízí kódování signálu a zda je implantát kompatibilní s vyšetřením magnetickou rezonancí, pokud by ji člověk potřeboval.“

Powellová také přidává otázky týkající se výrobce. „Ptala bych se na filozofii a možná i historii společnosti. Kde má společnost sídlo? Co víme o spolehlivosti společnosti a jejích výrobků? Došlo k nějakému stažení výrobku z trhu?“ A praktické otázky: „Jaký je zákaznický servis? Jak dlouho trvá oprava nebo přeprava? Kde se implantát vyrábí? Jsou jednotlivé díly dodávány odjinud?“

„Často jsem si kladl otázku, zda bych si i dnes vybral stejný kochleární implantát jako tehdy?“ uzavírá Vít Matějovský, uživatel CI od společnosti MED-EL. „A ano, určitě bych si vybral stejný!“

Přečtěte si další příběhy o osobních zkušenostech s kochleárními implantáty!