Světový kongres muzikoterapie ve Vancouveru

Ve dnech 24. až 29. července 2023 se v kanadském Vancouveru konal 17. světový kongres o muzikoterapii WCMT2023. Na této konferenci se každé tři roky setkávají muzikoterapeuti a odborníci z příbuzných oborů z celého světa, aby si vyměnili názory, zkušenosti, trendy a výsledky výzkumu v různých oblastech práce.

Bianca Wirthnerová, MSc; Clin. Ass. Prof. PD, Dr. Astrid Mageleová

Vybrané přednášky a prezentace celkem 700 účastníků z 50 různých zemí sahaly od muzikoterapeutických studií z oblasti neurologie, geriatrie, onkologie atd. až po témata jako "Diverzita, rovnost a integrace" nebo "Telemedicína v muzikoterapii".

Na slavnostním zahájení, které proběhlo v angličtině a francouzštině, se ukázalo, jak široký záběr muzikoterapie v principu má a v kolika zajímavých oblastech se celosvětově využívá. Potěšující je také fakt, že se stále více využívá MT (muzikoterapie) v různých lékařských oborech. Je to dáno i tím, že MT se již etablovala jako vědecky uznávaná forma terapie.

Rakouská muzikoterapeutická studie s uživateli kochleárních implantátů

Clin. Ass. Prof., PD, Dr. Astrid Mageleová, vedoucí lékařka a vedoucí HSA, a Bianca Wirthnerová, MSc, hudební terapeutka na ORL oddělení, představily muzikoterapeutickou studii "Improved Music Perception after Music Therapy Following Cochlear Implantation in Elderly Population", publikovanou v roce 2022. Tato studie byla provedena na ORL oddělení pod vedením prim. Univ.-Prof. Dr. Georga M. Sprinzla na Universitätsklinikum St. Pölten s uživateli CI staršími 65 let. Ta prokázala výrazné zlepšení vnímání hudby a kvality života, jak se můžete dočíst na webových stránkách www.mdpi.com (Journal of Personalized Medicine).

Bianca Wirthnerová (vlevo) a Clin. Ass. Prof., PD, Dr. Astrid Mageleová již řadu let úspěšně nabízejí muzikoterapii pro uživatele CI. ©Astrid Magele, Bianca Wirthner

Celosvětové propojení muzikoterapeutů

Přestože okruh odborníků v této speciální oblasti je bohužel celosvětově stále velmi malý, byla na tomto kongresu navázána nová síť a mnoho nových kontaktů. Po prezentaci proběhla živá výměna názorů a diskuse mezi odborníky v této pracovní oblasti. U všech účastníků byla jasně patrná touha po silnějším propojení. Je třeba zdůraznit navázání kontaktů s muzikoterapeuty v Kanadě a Německu, s nimiž by byla myslitelná a žádoucí případná spolupráce na vědecké a také klinicko-praktické úrovni.

Šťastné Rakousko

Na celém světě je stále málo možností rehabilitace v oblasti CI a my se můžeme považovat za šťastné, že jsme se zde na ORL oddělení v St. Pöltenu ujali průkopnické role. Důvodem je samozřejmě skutečnost, že v mnoha zemích není používání kochleárních implantátů zahrnuto do lékařských služeb a není hrazeno ze systému zdravotní péče. Účastníci si opět uvědomili, jaké máme štěstí, že žijeme v zemi, jako je Rakousko.

Město snů Vancouver

Vancouver, živé multikulturní město, se jako místo konání kongresu ukázal v tom nejlepším světle. Fantastické počasí, přátelští, vstřícní a velmi komunikativní lidé, čilý kulturní život a kulinářské speciality učinily pobyt v okolí kongresu dokonalým. Jako doprovodný program k intenzivnímu kongresovému programu byly nabízeny výlety do Victorie na sousedním ostrově Vancouver Island za pozorováním velryb, které mnozí účastníci využili.

18. světový kongres muzikoterapie se bude konat v Boloni/Itálii a tým ENT se na něm plánuje opět prezentovat novými výsledky studií, které by měly být přínosem zejména pro naše uživatele CI.

Music therapy at St. Pölten University Hospital

Music therapy for CI users is offered at the ENT department of the University Hospital St. Pölten for all age groups.

Cílem je poskytnout uživatelům CI terapeutickou podporu vedle lékařské, audiologické a logopedické péče, zejména v prvním roce po operaci CI. Jako terapeutická pomůcka se používá hudba a kromě muzikoterapeutických sezení je cílem trénovat slyšení a porozumění s CI. Nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti, protože cílem je zažít a naučit se s pomocí hudby.

Kontakt:

Další informace o Fakultní nemocnici St. Pölten najdete zde!