Sluch a ztráta sluchu

Sluch mnozí z nás považují za samozřejmost – užíváme si ptačího cvrlikání, oblíbené hudby nebo dětského smíchu a dalších zvuků, které milujeme, aniž bychom příliš přemýšleli o tom, co se za nimi skrývá. Sluch však zahrnuje neuvěřitelné procesy, které umožňují cestu signálu do našeho mozku!

Sluch nás spojuje s věcmi, které máme rádi!

Naše uši jsou neustále aktivní, i když spíme! Jsou malým anatomickým zázrakem a skládají se z vnějšího, středního a vnitřního ucha a sluchového nervu, který přenáší signály do mozku. Zjistěte více o mechanismech cesty signálu ušima!

PŘEKONEJTE ZTRÁTU SLUCHU

Ztráta sluchu neznamená konec,
vždy existuje řešení!

Typ ztráty sluchu

Senzorineurální ztráta sluchu

Senzorineurální nedoslýchavost znamená, že hlemýžďové vláskové buňky jsou poškozené nebo chybí. Vláskové buňky jsou zodpovědné za přeměnu akustických signálů na elektrické signály, které náš mozek potřebuje ke správnému porozumění zvuku. Poškození vláskových buněk může být způsobeno silným hlukem, genetikou, úrazem hlavy, stárnutím nebo různými dalšími faktory prostředí.

  • Jde o nejčastější druh trvalé ztráty sluchu,který odráží problém ve vnitřním uchu!

Typ ztráty sluchu

Převodní nedoslýchavost

Tento typ ztráty sluchu je diagnostikován, když problém ve vnějším nebo středním uchu brání přenosu zvuku do vnitřního ucha. Převodní nedoslýchavost může být způsobena infekcí, prasknutím bubínku, malformací ucha atd. Pokud je problém dočasný, lze jej léčit pomocí léků nebo chirurgického zákroku. Pokud léky nebo operace problém nevyřeší, existují řešení pro sluch, která to dokáží!

  • Když je vnitřní ucho neporušené a funguje dobře, ale ve vnějším nebo středním uchu jsou problémy, které zastavují normální cestu zvuku!

Typ ztráty sluchu

Smíšená nedoslýchavost

Tento typ ztráty sluchu označuje kombinaci převodní a senzorineurální ztráty sluchu, což znamená, že dochází ke kombinaci problémů ve vnitřním a ve středním nebo vnějším uchu. Smíšená ztráta sluchu může být způsobena různými faktory, například cholesteatomem, jinými nádory, úrazem atd.

  • Smíšená nedoslýchavost je kombinací senzorineurální a konduktivní nedoslýchavosti a léčba je individuálně přizpůsobena!

Typ ztráty sluchu

Neurální nedoslýchavost

Pokud poškození sluchového nervu nebo úplná absence sluchového nervu brání signálu v přístupu do mozku, jedná se o tzv. neurální ztrátu sluchu. Tento problém dnes naštěstí úspěšně řeší implantáty mozkového kmene!

  • Tento typ ztráty sluchu může způsobit jakýkoli problém nebo poškození sluchového nervu!

ROZPOZNEJTE PRVOTNÍ PŘÍZNAKY

Příznaky ztráty sluchu

Je důležité rozpoznat časné příznaky ztráty sluchu a správně reagovat, protože sluch obvykle nesnese odklad. Každý okamžik života stojí za to slyšet!