Uticaj vremena koje majke provode ispred ekrana na razvoj jezika kod djece.

Prekomjerna upotreba pametnih telefona od strane majki male djece može narušiti njihov jezički i komunikativni razvoj.

U prošlosti je to bio samo TV, dok danas postoje brojni uređaji koji nas prate svuda i u svakom trenutku, uključujući pametne telefone. Mnogo roditelja se žali na to koliko njihova djeca koriste društvene mreže – ne uzimajući u obzir svoju ulogu u tome.

Djeca gledaju svoje roditelje i primjećuju da oni ne obraćaju pažnju na ljude oko sebe, na okruženje, knjige ili novine. Umjesto toga, odrasli fokusiraju svoju pažnju na elektronske uređaje na relativno duži period vremena, čak i kada paze na djecu i bebe.

Nedavna studija iz Finske pokazuje da prekomjerna upotreba elektronskih medija, između ostalog, takođe inhibira razvoj jezika i komunikacije djece o kojima se staraju. Ova studija ispituje djecu bez poremećaja sluha i posebnih potreba. Mogući uticaj na djecu sa oštećenjem sluha, koja imaju povećanu potrebu za podrškom u jezičko-komunikativnoj oblasti, može se samo pretpostaviti.

Naučni podaci o štetnom uticaju upotrebe mobilnog telefona

Postoje brojne studije o uticaju medija na djecu i adolescente. Na kongresu Evropskog društva za poremećaje govora i jezika (ESLA) u maju 2022. godine u Salcburgu, Riikka Mustonen, MA i njene kolege sa Univerziteta za psihologiju i jezičku terapiju u Helsinkiju, predstavili su rezultate studije koja je takođe sugerisala da roditelji male djece treba da ograniče vrijeme koje provode na telefonu što je više moguće!

Rezultati iz Finske pokazuju sljedeće: „Ako majka provodi puno vremena na telefonu, tabletu, kompjuteru ili ispred TV-a, dijete će razviti manji vokabular i imati generalno slabije jezičke sposobnosti.“ Razlog za ovo je najprije to što se zbog ekrana smanjuje i vrijeme koje roditelji provode u životu djeteta. Drugo, majka ima manje mogućnosti da priča sa djetetom o različitim temama koje su njemu ili njoj interesantni.

„U ovu studiju smo uključili samo majke. Ali bilo bi zaista interesantno istražiti i efekat vremena koje očevi provode ispred ekrana“, napominje Mustonen.

“Technoference” – novi fenomen

Čak i prije širenja pametnih telefona i tableta, postojali su roditelji koji su provodili jako malo vremena sa svojom djecom i to uglavnom bila više sekundarna aktivnost. „Ali mobilne telefone je naročito lako imati sve vrijeme uz sebe. I sve može da se završi online: od čitanja vijesti do kupovine“ dodaju naučnici. „Šta više, djeca uglavnom ne mogu da vide šta majke rade na svom telefonu – da li čitaju vijesti ili recepte za hranu. Zato, telefon ostavlja dijete po strani kao višak, više nego bilo koja druga aktivnost u njenom životu.“

Prekid jedne aktivnosti putem komunikacije se zove technoference („tehnoferencija“). Na primjer, momenat kada se roditelj igra sa djetetom i onda odjednom zagleda u svoj telefon. Međunarodna studija jedne tehnološke firme sa više od 6.000 djece uzrasta između 8 i 13 godina pokazala je da se više od jedne trećine djece oseća nevažnim kada roditelji posežu za svojim mobilnim telefonima tokom obroka ili razgovora. Efekti na mentalno blagostanje i razvoj djeteta su očigledni, uključujući razvoj jezika.

Očekivani efekat još očigledniji kod djece sa oštećenim sluhom

Djeca koja su učestvovala u studiji u Finskoj nisu imala oštećenje sluha, bila su normalno razvijena i neupadljiva. „Za djecu sa oštećenim sluhom, tehnoferencija i iznenadni prekid interakcije koji dolazi sa tim mogli bi da budu još štetniji, jer im je potreban kontakt očima i više vremena za komunikaciju. Djeca kojoj je potrebno ohrabrenje da komuniciraju posebno imaju koristi od odraslih koji drže svoje uređaje na ekranu daleko dok su zajedno.“

Studija nije posmatrala samo vrijeme koje je majka provela na ekranu zbog zabave i komunikacije, već i zbog posla, učenja ili online kupovine. „Mislim da svrha upotrijebe nije važna iz perspektive djeteta“, objašnjava Mustonen. Ona takođe prepoznaje da je jedan roditelj obično na poslu, pa samim tim i odsutan. „S druge strane, roditelj može da provjerava mejlove vezane za posao sa telefona čak i dok se igraju sa svojim djetetom. Zato smo željeli da proučimo efekat ukupnog vremena provedenog pred ekranom – jer to nije uvijek lako razdvojiti.”

Studija je dio opsežne studije o razvoju komunikacijskih vještina kod djece. Analizirani su podaci 159 majki i njihove djece uzrasta od dvije i po do četiri godine.

Izvor: “Associations between screen time of mothers and child language skills” Mustonen R, Torppa R, Stolt S – Dept. of Psychology and Logopedics, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland; ESLA 2022