Two babies playing

Rozvoj sociálnych zručností neovplyvňujú len kognitívne alebo emočné poruchy, ale aj schopnosť počuť.

Pri každodenných interakciách je dôležité uvedomovať si, že to, čo druhí hovoria, sa nie vždy presne zhoduje s ich pocitmi a myšlienkami. Ak si toto uvedomujeme, dokážeme pochopiť odtienky sociálnych interakcií a vieme vhodne reagovať. Schopnosťou rozpoznávať nálady, pocity, priania, zámery a individuálnou úrovňou poznania druhých v určitých situáciách sa zaoberá Teória mysle [ToM].

Teória mysle je rovnako ako jazyková zručnosť kombináciou kognitívnych schopností, ktoré sa rozvíjajú v kontexte ďalších zručností. Pre tento vývoj však nie sú dôležité len kognitívne schopnosti, ale aj sluch a komunikačné zručnosti. U detí sa porozumenie ToM spravidla rozvíja tým, že počujú, ako druhí hovoria o svojich pocitoch, myšlienkach, prianiach, obavách a domnienkach. Deti so sluchovým postihnutím počujú rozhovory, ktoré sa okolo nich odohrávajú, no často nie celkom zreteľne. To môže negatívne ovplyvniť rozvoj schopnosti vcítiť sa do pocitov a myšlienok druhých.

Rozvíjajte sociálne zručnosti

„Deti so sluchovým postihnutím je treba vyslovene naučiť uvažovať o tom, ako sa asi cíti iný človek,“ vysvetľuje vo svojej publikácii americká vedkyňa zaoberajúca sa komunikáciou Asst. Prof. Dr. Tiffany Hutchinsová. „Často si myslia, že ostatní vedia to, čo vedia oni. Treba ich však naučiť, že človek vie, čo prežívajú.“ Nepočujúce deti rozvíjajú tieto zručnosti v priemere o štyri roky neskôr ako normálne počujúce deti.

Spoločne s British Ear Foundation zavádza spoločnosť MED-EL nové pracovné materiály, ktoré pomôžu zaradiť najnovšie zistenia o Teórii mysle do sluchovej a logopedickej starostlivosti u detí v predškolskom a školskom veku: Thinking Together to Mind the Gap.

Počas sluchových cvičení a v každodennom živote

„Zajtra chcem ísť pozrieť starú mamu. Bola by rada, keby sme k nej prišli poobede. Myslím, že by sme jej mali upiecť koláč. Aký by jej asi chutil?“. Spolu s teoretickými základmi ponúka Thinking Together to Mind the Gap návrhy, ako je citovaný príklad, na rozvoj zručností v Teórii mysle i v každodenných rozhovoroch [1], pri čítaní [2], hraní alebo pozeraní televízie. V súvislosti s Teóriou mysle je tiež vysvetlené použitie ďalších rehabilitačných materiálov spoločnosti MED-EL.

Myšlienka Thinking Together to Mind the Gap síce bola vyvinutá pre odborníkov, no je tiež veľmi informatívnou pre rodičov, ktorí majú záujem. Jedinou nevýhodou je, že v nemčine je dostupná len časť materiálov. Ak vám ako rodičovi nerobí problém angličtina, na anglickom blogu pre rodičov na https://blog.medel.com/en/ nájdete podrobné pokyny k výučbovým lekciám (Lesson-Kits), ktoré obsahujú cvičenia k ToM a odkaz na všetkých 26 výučbových lekcií v angličtine. Ďalšie tipy v súvislosti s Teóriou mysle (ToM) nájdete na materskom blogu https://blog.medel.com/de/rehab-at-home-was-ist-theory-of-mind/.

[1] Viď “learn social communication“ na gehört.gelesen, vydanie 66

[2] Viď “Can you hear what I am thinking?“ na gehört.gelesen, vydanie 66.