Prečo je sluch pri športe jednoducho nevyhnutný!

S výnimkou pár športov, ak nepočujete, ste v mnohých ohľadoch v nevýhode. Posvietili sme si na rôzne aspekty toho, prečo je dobrý sluch v športe kľúčový pre športovcov, trénerov a športových nadšencov a prečo sa do tréningu vždy zapája aj ucho.

Birgitt Valenta

Tenis, futbal, cyklistika, skok do diaľky, motoristické športy: na identifikáciu týchto športov potrebujeme len krátke sluchové dojmy. Rozoznávame charakteristické zvuky ako skákajúca lopta rôznych veľkostí a materiálov, počujeme kroky a pohyby tela, ale aj hlasy protagonistov a výrazné zvuky športového náradia. A vieme akusticky identifikovať príslušný priestor, v ktorom sa športuje v interiéri aj exteriéri.

Úloha sluchu pri vnímaní

Sluch je neoddeliteľnou súčasťou vnímania aj pri samotnej športovej aktivite. Športovci pomocou sluchu zisťujú dôležité informácie, ako sú pokyny od trénera, signály od spoluhráčov alebo zmeny v hre. V mnohých tímových športoch, ako je napríklad futbal, môžu akustické signály rozhodovať o úspechu a neúspechu.

Ďalším dôležitým aspektom športu je analýza sluchovej scény, ako ju nazývajú psychológovia vnímania, kedy sa filtrujú a selektujú všetky zvukové vlny, ktoré sa dostávajú do našich uší súčasne. O hierarchii našich zmyslových modalít sa diskutuje už tisíce rokov. Väčšina filozofov dospela k záveru, že ľudia sú "zrakové zvieratá" a že zrak je najdominantnejší zo zmyslov.

Napriek tomu má sluch oproti zraku výhody, najmä pre športovcov: Občas musíme zavrieť viečka a vidíme len to, čo sa deje v našom zornom poli a vo svetle. Na druhej strane, naše uši, ak sú neporušené, nemôžu byť prirodzene zatvorené. Počujeme aj v tme a dokážeme vnímať a lokalizovať zvukové udalosti, ktoré sa odohrávajú mimo nášho zorného poľa.

Záver: sluch je prinajmenšom taký dôležitý ako zrak

V skutočnosti je to kombinácia sluchu a zraku – oboje spolu je rozhodujúce pre úspech a bezpečnosť v športe. Oba zmysly sa navzájom dopĺňajú a športovci by ich mali vždy opatrovať a udržiavať.

Hudba ako zdroj motivácie

Prečo nás hudba motivuje? Núti nás smiať sa alebo plakať, dojíma nás či motivuje – máločo na nás ľudí pôsobí tak silno a rôznorodo ako hudba. Je stálym a nenahraditeľným spoločníkom vo všetkých oblastiach nášho života – vrátane športu.

Početné štúdie ukázali, že správna hudba nás pri športe nielen motivuje, ale aj zvyšuje náš výkon. Hudba je preto považovaná za "legálny doping".

Štúdie z Kanady a Veľkej Británie ukazujú ďalšie úžasné pozorovanie: hudba má merateľné pozitívne účinky na tvorbu laktátu, zásobovanie kyslíkom a tepovú frekvenciu pri športe.

Psychosomatický účinok hudby

V konečnom dôsledku však, ako už bolo spomenuté na začiatku, počúvanie hudby spúšťa emócie, ktoré následne spôsobujú individuálnu zmenu fyzického stavu, ako je zmena držania tela, zvýšenie kožného dýchania alebo stav napätia vo svaloch.

Ide teda o psychologický efekt, s ktorým sú preukázateľne spojené reakcie neurovegetatívneho systému na zvukové podnety. Neurovegetatívny systém riadi telesné procesy, ktoré nie sú vykonávané silou vôle, ale sú determinované mimovoľným nervovým systémom. Tento efekt hudby sa dá využiť na zvýšenie atletického výkonu, napríklad u maratóncov až o 15 percent!

Zahrievanie sa hudbou

Hudba má vplyv aj pred športovaním: prebudenie pozitívnych emócií môže zmierniť napätie a ovládať nervozitu pred súťažou. Hudba je preto mentálnou prípravou a podporuje odhodlanie a nadšenie pre nadchádzajúce športové úsilie.

Posledných pár metrov so správnou hudbou

Hudba vás dokáže motivovať oddialením únavy a pomôže vám vydržať posledných pár minút, kilometrov či cvičení a v tom lepšom prípade znovu poriadne zabrať.

Početné štúdie tiež ukázali, žehudba výrazne znižuje pocit fyzickej námahy. V dôsledku akustického prekrytia hudbou sú signály ako ťažké dýchanie alebo zvýšená srdcová frekvencia vnímané menej zreteľne. Pre športovcov je dôležité tieto signály neignorovať, aby sa nepreťažili.

Športovci sa musia sami rozhodnúť, ktorý playlist je ten pravý. Väčšina ľudí si pravdepodobne vyberie niečo známe, čo sa im spája s niečím pozitívnym. Keďže naše pohyby automaticky prispôsobujeme rytmu hudby, je veľmi dôležité, aby hudba hrala primeranou rýchlosťou: príliš pomalý pohyb vás môže spomaliť, zatiaľ čo príliš rýchly pohyb môže viesť k vyčerpaniu.

Záver: hudba ako motivačný posilňovač

Správna hudba je pre šport nevyhnutná a spúšťa emócie, ktoré si spájame s výkonom a silou. To zvyšuje motiváciu, výkonnosť a preukázateľne nás robí šťastnými.

Komunikácia ako rozhodujúci faktor

Dobrý sluch umožňuje rýchlu a efektívnu verbálnu komunikáciu medzi členmi tímu na ihrisku. ©Adobe Stock

V kolektívnych športoch je komunikácia rozhodujúcim faktorom tímového úspechu. Dobrý sluch umožňuje rýchlu a efektívnu verbálnu komunikáciu medzi členmi tímu na ihrisku. Taktické pokyny od trénera, upozornenia na protihráčov a rýchle rozhodnutia sú často založené na akustických signáloch, ktoré zlepšujú koordináciu a efektivitu tímu.
Schopnosť vnímať akustické varovania a pokyny je tiež kľúčová pre preventívne bezpečnostné opatrenia na predchádzanie nehodám a zraneniam.

Záver: Efektívna komunikácia prostredníctvom dobrého sluchu

Sluchová komunikácia v športe je viac než len uchopenie slov. Zahŕňa drobnosti akustického sveta, ktoré majú pozitívny vplyv na tímového ducha, bezpečnosť a úspech.

Počúvajte svoje okolie

Rýchla a jasná komunikácia medzi členmi tímu môže zachrániť životy. ©Adobe Stock

Okrem včasného vypočutia varovaní od trénerov alebo spoluhráčov je sluch často prvým alarmom pred možným nebezpečenstvom. Vedomé počúvanie zvukov prostredia, najmä vonku, môže chrániť športovcov pred nepredvídanými nebezpečenstvami; od približujúcich sa vozidiel až po prírodné živly ako sú zmeny počasia.

Napokon, rýchla a jasná komunikácia medzi členmi tímu môže byť tiež záchranou. Počutie volaní o pomoc alebo lekárskych pokynov skracuje reakčné časy, čo ukazuje, že dobrý sluch pri športe pomáha chrániť nielen seba, ale aj svojich spoluhráčov.

Záver: Chráňte seba a ostatných pred nebezpečenstvami pri športe počúvaním

Pozorný sluch je preto skutočným bezpečnostným nástrojom v športe. Vedomým používaním svojho sluchu môžu športovci včas rozpoznať nebezpečenstvo, vyhnúť sa kolíziám a zvýšiť všeobecnú bezpečnosť na ihrisku alebo v športovom prostredí.

V dobrej rovnováhe

Cielený tréning rovnováhy možno optimalizovať pomocou zvuku a hudby. ©Adobe Stock

Priestorové uvedomenie a rovnováha zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých športových aktivitách. Ucho nie je zodpovedné len za počúvanie zvukových vĺn, ale aj za vnímanie rovnováhy. Vnútorné ucho obsahuje vestibulárny orgán, ktorý registruje pohyby a polohy hlavy. Presné fungovanie tohto orgánu je kľúčové pre rovnováhu pri všetkých športových aktivitách.

Cielený tréning rovnováhy možno optimalizovať aj pomocou zvuku a hudby. Športovci sa môžu zamerať na akustické podnety, aby zlepšili svoju rovnováhu, či už prostredníctvom rytmických pohybov alebo vedomým vnímaním zvukov pri špecifických balančných cvičeniach.

Sluch zohráva kľúčovú úlohu aj pri koordinácii pohybov. Akustické signály môžu pomôcť športovcom zosynchronizovať svoje pohyby a zlepšiť doladenie svalovej aktivity, čo má následne pozitívny vplyv na rovnováhu.

Dobre vyvážený zmysel pre rovnováhu je spojený aj s nižšou náchylnosťou na zranenia. Športovci, ktorí vedome využívajú svoje sluchové vnímanie, môžu rýchlejšie reagovať na zmeny vo svojom okolí a vyhnúť sa tak pádom či kolíziám.

Záver: Sluch ako neoddeliteľná súčasť tréningu rovnováhy

Úzke prepojenie medzi sluchom a zmyslom pre rovnováhu jasne ukazuje, že sluch nie je rozhodujúci len pre vnímanie zvukov, ale aj pre fyzickú stabilitu pri športe.

Šport a dobrý sluch posilňujú zdravie

Všetci to už vieme: tí, ktorí pravidelne cvičia, žijú zdravšie. Šport posilňuje naše svaly, zvyšuje odolnosť nášho kostrového systému, predchádza srdcovým ochoreniam a chráni pred obezitou.

Pravidelné cvičenie je tiež známe tým, že znižuje stres. Príliš veľa stresu môže mať negatívny vplyv aj na sluch. Znížením stresových faktorov môže šport preto prispieť k príjemnejšiemu zážitku z počúvania.

Športová aktivita navyše posilňuje imunitný systém, čo môže mať zase pozitívny vplyv na zdravie sluchu. Silný imunitný systém pomáha predchádzať infekciám stredného ucha a tým predchádzať problémom so sluchom.

To, čo veľa ľudí nevie, je, že musíme niečo urobiť aj pre svoju duševnú kondíciu. Potrebujeme na to náš sluch - pretože je dokázané, že dobrý sluch chráni pred demenciou, a preto má v starobe nesmierny význam.

Záver: zdravý vzťah medzi dobrým sluchom a športom

Dobrý sluch prispieva nielen k fyzickej zdatnosti, ale aj k psychickej. Tiež stojí za to zvážiť šport ako súčasť komplexnej koncepcie zdravia a uznať dôležitosť sluchu ako integrálnej súčasti tohto procesu.

6 dobrých dôvodov, prečo je sluch pre šport kľúčový!

Spoločné športovanie je zábava - pre mladých aj starých! ©Adobe Stock

 1. Motivácia
  Inšpiratívna hudba alebo motivujúce slová môžu mať pozitívny vplyv na výkon. Počúvanie hudby pri cvičení môže zvýšiť motiváciu a zlepšiť vytrvalosť.
 2. Komunikácia
  Komunikácia je dôležitá najmä v kolektívnych športoch. Hráči sa musia medzi sebou rozprávať, aby plánovali stratégie, robili taktické úpravy a podporovali sa. Počúvanie pokynov od trénera a členov tímu podporuje efektívnu tímovú prácu.
 3. Bezpečnosť
  Pri športe je dôležité počúvať varovné signály a pokyny, aby sa predišlo zraneniam. Tréneri alebo spoluhráči môžu sprostredkovať dôležité informácie o nebezpečných situáciách alebo taktických rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú pohodu a bezpečnosť športovcov.
  Sluchové povedomie o okolitých zvukoch v interiéri aj exteriéri môže tiež zabrániť potenciálnym nebezpečenstvám.
 4. Rovnováha
  Neporušený sluch je kľúčový nielen pre vnímanie zvukov, ale aj pre fyzickú stabilitu pri športe. Navyše dobrá rovnováha robí šport oveľa zábavnejším.
 5. Zdravie
  Šport je zdravý pre telo aj myseľ - s dobrým sluchom môžete svoj obľúbený šport hrať efektívnejšie, s väčšou bezpečnosťou a zábavou - vďaka čomu je ešte zdravší.
 6. Zábava
  Športoví nadšenci sa ani nemusia zapotiť. Pre mnohých ľudí je sledovanie športových podujatí vo voľnom čase najobľúbenejšou aktivitou. Čo by to bol za futbalový zápas bez nadšeného burácania davu alebo preteky Formuly 1 bez zvuku motora?