Sluch a poruchy sluchu

Mnohí z nás považujú sluch za samozrejmosť – štebot vtákov, obľúbená hudba alebo detský smiech sú zvuky, ktoré máme radi a nerozmýšľame veľmi nad tým, ako fungujú. A pritom sluch je tvorený neuveriteľnými procesmi, ktoré umožňujú signálu putovať do nášho mozgu!

Sluch nás spája s tým, čo máme radi!

Naše uši sú neustále aktívne, dokonca aj počas spánku! Sú to malé anatomické zázraky, ktoré pozostávajú z vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha a sluchového nervu, ktorý prenáša signály do mozgu. Zistite viac o mechanizmoch cesty signálu v ušiach!

AKO PREKONAŤ PORUCHU SLUCHU

Porucha sluchu neznamená koniec,
vždy existuje nejaké riešenie!

Typ poruchy sluchu

Senzorineurálna porucha sluchu

Senzorineurálna porucha sluchu znamená, že sú poškodené alebo chýbajú kochleárne vlásky. Vláskové bunky sú zodpovedné za prevod akustického signálu na elektrický signál, ktorý náš mozog potrebuje, aby zvuku správne porozumel. Poškodenie vláskových buniek môže byť spôsobené hlučným zvukom, geneticky, úrazom hlavy, vekom alebo rôznymi inými faktormi prostredia.

  • Je to najbežnejší typ trvalej poruchy sluchua je prejavom problému vo vnútornom uchu!

Typ poruchy sluchu

Prevodová porucha sluchu

Tento typ poruchy sluchu je diagnostikovaný, keď problém vo vonkajšom alebo strednom uchu bráni prenosu zvuku do vnútorného ucha. Prevodová porucha sluchu môže byť spôsobená infekciou, poškodením ušného bubienka, deformáciou ucha a pod. Ak je problém dočasný, dá sa liečiť liekmi alebo operáciou. V prípade, že lieky ani operácia nedokážu problém vyriešiť, existujú riešenia porúch sluchu, ktoré to dokážu!

  • Keď je vnútorné ucho nepoškodené a funguje správne, ale problém je vo vonkajšom alebo strednom uchu a bráni normálnej ceste zvuku!

Typ poruchy sluchu

Zmiešaná porucha sluchu

Tento typ poruchy sluchu popisuje kombináciu prevodovej a senzorineurálnej poruchy sluchu, čo znamená, že ide o kombináciu problémov vo vnútornom uchu a v strednom alebo vonkajšom uchu. Zmiešaná porucha sluchu môže byť spôsobená rozličnými faktormi, ako napríklad cholesteatóm, iné nádory, úraz a pod.

  • Zmiešaná porucha sluchu je kombináciou senzorineurálnej a prevodovej poruchy sluchu, ktorej liečba je prispôsobená individuálne!

Typ poruchy sluchu

Neurálna porucha sluchu

Keď je sluchový nerv poškodený alebo chýba úplne, čo bráni signálu, aby sa dostal do mozgu, hovoríme o neurálnej poruche sluchu. Našťastie v súčasnosti už tento problém vedia úspešne riešiť implantáty sluchového mozgového kmeňa!

  • Tento typ poruchy sluchu môže byť spôsobený akýmkoľvek problémom alebo poškodením sluchového nervu!

AKO ROZPOZNAŤ PRVOTNÉ PRÍZNAKY

Príznaky poruchy sluchu

Je dôležité rozpoznať už prvotné príznaky poruchy sluchu a adekvátne reagovať, pretože pri sluchu sa zvyčajne neodporúča otáľať. Každý okamih v živote stojí za to počuť!