Two babies playing

Na rozvoj sociálních dovedností mohou mít vliv nejen kognitivní nebo emoční poruchy, ale hraje v něm důležitou roli i schopnost slyšení.

Je důležité si v každodenních interakcích uvědomovat, že osoba, se kterou mluvíte, ne vždy myslí nebo cítí přesně to, co říká. Pouze když si toto uvědomujeme, můžeme pochopit nuance sociálních interakcí a vhodně reagovat. Schopnost rozpoznat náladu, pocity, přání, záměry a individuální úroveň znalostí ostatních v určitých situacích je popsána v Theory of Mind (Teorie mysli) [ToM].

Stejně jako jazykové schopnosti je ToM také kombinací kognitivních schopností, které se postupně rozvíjejí v kontextu s dalšími dovednostmi. Pro tento vývoj však nejsou důležité pouze kognitivní schopnosti, ale také sluchové a komunikační dovednosti. Děti zpravidla rozvíjejí porozumění ToM tím, že slyší, jak ostatní mluví o pocitech a myšlenkách, přáních a obavách, předpokladech a nadějích. Děti se sluchovým postižením slyší konverzace kolem sebe, ale často ne zcela jasně. To může negativně ovlivnit vývoj schopnosti vcítit se do pocitů a myšlenek druhých.

Rozvíjejte sociální dovednosti

„Děti se ztrátou sluchu je třeba výslovně naučit, jak uvažovat o tom, jak by se mohla cítit jiná osoba,“ vysvětluje americký komunikační vědec Asst. Prof. Dr. Tiffany Hutchins ve své publikaci. „Často věří, že i ostatní vědí to, co vědí oni. Musí se naučit, že člověk zná to, co zažil.“ Neslyšící děti rozvíjejí tyto dovednosti v průměru o čtyři roky později než normálně slyšící děti.

Společně s British Ear Foundation,zavádí MED-EL nové pracovní materiály, které mohou pomoci zařadit nejnovější poznatky o ToM do sluchové a logopedické péče u dětí předškolního a školního věku: Thinking Together to Mind the Gap.

Ve sluchových cvičeních a v každodenním životě

„Chtěl(a) bych si na zítra naplánovat návštěvu babičky. Byla by ráda, kdybychom ji navštívili odpoledne. Myslím, že bychom jí měli upéct dort. Jaký dort bude babičce chutnat?“ – spolu s teoretickými základy nabízí Thinking Together to Mind the Gap návrhy, jako je citovaný příklad, na podporu dovedností v ToM i každodenních rozhovorech[1] a čtení[2], hraní nebo sledování televize. V souvislosti s ToM je také vysvětleno použití dalších rehabilitačních materiálů MED-EL.

Myšlenka Thinking Together to Mind the Gap , která byla původně vyvinuta pro odborníky, je také informativní možností pro rodiče, kteří mají zájem. Jedinou nevýhodou je, že materiály jsou v němčině k dispozici pouze částečně. Pokud vám jako rodiči nedělá problém angličtina, podrobné pokyny pro výukové lekce (Lesson-Kits), které obsahují cvičení o ToM, a také odkaz na všech 26 výukových lekcí (Lesson-Kits) v angličtině najdete na na https://blog.medel.com/en/. Další tipy na téma ToM v němčině najdete na blogu na adrese https://blog.medel.com/de/rehab-at-home-was-ist-theory-of-mind/.

[1] Viz “learn social communication“ na gehört.gelesen, edice 66

[2] Viz “Can you hear what I am thinking?“ na gehört.gelesen, edice 66.