Maja dokáže s kochleárnym implantátom znova počuť!

„Najprv sme boli šokovaní,“ Patrick Beganovic spomína na moment stanovenia diagnózy jeho dcéry Maji – hluchota. Vďaka kochleárnej implantácii v Univerzitnej nemocnici v Linzi sa teraz rodina teší z Majiných prvých slov.

Maji sa rozžiaria očká a jej pohľad sa ponorí do škatule plnej sladkostí. Dievča, ktoré sa narodilo úplne hluché, zbožňuje sladkosti, špeciálne čokoládu. Dnes si môže dať kúsok čokolády ako odmenu za jej spoluprácu počas sluchových testov. Ako dva a pol ročná je posledné dva mesiace schopná s pomocou kochleárnych implantátov počuť. To zas rozžiari oči jej rodičom: „Maja zaostávala vo vývoji reči. Teraz si každý deň všímame, aké robí pokroky!“

Problémy so sluchom u detí

Univerzitná klinika Linz je druhé najväčšie detské oddelenie a najväčšie pôrodnícke oddelenie v Rakúsku. Nemocničný tím sa snaží rýchlo objasniť akúkoľvek diagnózu ohľadom porúch sluchu. Mag. Sabrina Ackerl, vedúca logopédie na oddelení ORL, zdôrazňuje: “Tu narodené deti, ktoré majú nápadný novorodenecký skríningový test sluchu, dostanú presnejšiu diagnózu ešte pred dovŕšením jedného mesiaca. Hneď potom môžu dostať načúvací prístroj.”

“Dieťa s poruchou sluchu bude mať v konečnom dôsledku postihnutia ďaleko za hranicami sluchu” vysvetľuje Dr. Paul Martin Zwittag, MBA MSc. “Takže starostlivosť o sluch u detí je vždy investíciou do budúcnosti.” Primár ORL oddelenia sa dodnes venuje najmä obnove sluchu u malých aj veľkých pacientov. Malá Maja bude ťažiť z jeho dlhoročných skúseností lekára a jeho tímu, no jej cesta k opätovnému získaniu sluchu bola trochu problematická.

Reťaz nepriaznivých podmienok

Maja sa narodila v Štajersku v apríli 2019 a jej rodičia sa o jej problémoch so sluchom dozvedeli hneď po pôrode. Jej novorodenecký skríningový test sluchu bol nápadný a boli potrebné následné vyšetrenia. Po sluchovom teste opakovanom kvôli technickým problémom prišla reč na hluchotu a možnosť kochleárnej implantácie. Bolo však potrebné urobiť ďalšie vyšetrenia.
Otec si vzal v práci voľno a zobral svoju manželku a dieťa na kliniku. Kvôli Majinmu veku a vzdialenosti od domova chceli absolvovať testy v stacionári. Avšak ich rezervované lôžko muselo byť poskytnuté urgentnému pacientovi, takže rodina sa musela vrátiť domov.
Medzitým Maja dosiahla vek 15 mesiacov. Jej vývoj reči a správanie boli pre rodičov nápadné: vedela sa sústrediť len na krátky čas, nezvyčajne veľa plakala a komunikácia s ňou prebiehala len pomocou gest. Rodičia začali byť neistí, keďže na tamojšej klinike bolo všetko také ťažké. Presťahovanie rodiny do Horného Rakúska poskytlo príležitosť požiadať o druhý medicínsky názor ohľadom Majinho sluchu v Keplerovej univerzitnej nemocnici v Linzi.

KUK Linz: rýchla starostlivosť a otvorená komunikácia!

V KUK Linz vykonali všetky testy rýchlo a v priebehu týždňa bol stanovený jej sluchový status a bolo možné vyskúšať nasadiť jej načúvací prístroj. Taktiež okamžite začali s programom včasnej intervencie.
“Ale Maja vôbec nereagovala a všimli sme si, že je nervózna” spomína jej otec. Logopéd Ackerl potvrdzuje, že vývoj reči sa spustil vďaka načúvaciemu prístroju, ale nenapredoval zodpovedajúcim spôsobom.
Pri 75-80 dB sluchovej poruchy nie sú načúvacie prístroje vždy dostačujúce pre vývoj reči primeraný veku. Ale kochleárne implantáty dokážu pomôcť. “Keďže Maja stratila už toľko času, odporúčali sme čo najskoršiu operáciu,” vysvetľuje Ackerl.
“Spočiatku sme sa báli – operácia – to nikdy neznie úplne dobre.” spomína Patrick Beganovic. Po mnohých rozhovoroch s chirurgom Zwittagom, logopédom Ackerlom a členmi tímu včasnej intervencie FLIP, ako aj s rodičmi iných implantovaných detí sa rodičom objasnili ich neistoty a dozvedeli sa o potencionálnych príležitostiach.

Kochleárna implantácia oboch uší

Patrick bol prekvapený, keď počas prestávky na kávu v práci, začal jeho kolega hovoriť o svojej bilaterálne implantovanej dcére. Kolega ho povzbudzoval: “Netráp sa. Stretnime sa a uvidíš, ako sa mojej dcére s kochleárnymi implantátmi darí.” Povzbudení pozitívnymi príbehmi a skúsenosťami, rodičia nakoniec dospeli k rozhodnutiu.
Majine sluchové prahy boli na oboch stranách také vysoké, že načúvací prístroj nebol postačujúci a najlepším rozhodnutím bolo použiť KI na oboch stranách. Logopéd Ackerl vysvetľuje výhody simultánnej implantácie na oboch stranách: “V takom prípade prichádza stimul simultánne z oboch strán. Pri neskoršej implantácii môže dokonca neskôr implantované ucho ešte viac zaostávať vo vývoji sluchu, ale nemuselo k tomu v tomto prípade dôjsť.“
Nakoniec sa rodičia rozhodli dať Maju implantovať na oboch stranách naraz, pri jednej operácii. “Nechceli sme ju vystaviť ďalšiemu stresu pri druhej operácii.”

Spojte sa s ostatnými

“Maje sa poriadne zväčšili oči”, spomína otec na prvú aktiváciu procesora KI. “Okamžite sa pozrela smerom, z ktorého prichádzal zvuk, to s načúvacím prístrojom nikdy neurobila.”
Úspech dokazuje, že rodičia a tím mali pravdu. “Medzitým Maja dokáže rozoznať zvuky rôznych vozidiel na ulici. Rozumie mnohým veciam a my už nemusíme toľko gestikulovať. Pokúša sa komunikovať a dokáže vysloviť jednotlivé slová, ako mama, tato, babi…” Majine správanie sa tiež zmenilo: “Už viac toľko neplače, nie je nervózna a je oveľa šťastnejšia!” Aj jej pozornosť sa zlepšila, s terapeutkou z FLIP tímu sa hrá počas celého stretnutia.”
Patrick Beganovic popisuje prvé emócie, ktoré cítia rodičia, keď sa dozvedia, že ich dieťa je hluché. “Najprv ste jednoducho šokovaní a nechcete to prijať. Ale radím vám, aby ste veľa komunikovali s lekármi a ostatnými odborníkmi. Ak je to možné, zoznámte sa s inými rodičmi detí s KI”. Každému odporúča, aby sa spojil s ostatnými v podobnej situácii “Nebudete sami so svojimi starosťami!” Majin chirurg Zwittag sa teší spolu s rodinou, “Pre mňa ako lekára je veľkou cťou, že môžem kochleárnym implantátom pomôcť hluchým alebo takmer hluchým deťom”