Dejiskom tohtoročného sympózia EURO-CIU je Viedeň!

CIA organizuje tento rok 14. sympózium EURO-CIU, Európskej asociácie používateľov kochleárnych implantátov, vo Viedni. Zúčastnite sa!

Európska asociácia používateľov KI, známa aj ako EURO-CIU, bola založená v roku 1995. CIA bola jedným zo zakladajúcich členov. Misiou EURO-CIU je uľahčiť Európanom, ktorým by mohli byť kochleárne implantáty prospešné, prístup ku KI, a to prostredníctvom vzdelávania a výskumu.

Členom EURO-CIU je v súčasnosti 33 asociácií z 25 krajín a tiež niekoľko jednotlivcov. Každé dva roky organizuje celoeurópska asociácia sympózium, na ktorom majú zdravotnícki a vedeckí experti a tiež samotní používatelia KI možnosť zdieľať svoje myšlienky. Sympózium sa koná každý raz v inej členskej krajine, tento rok sa bude konať 5.4.2024 vo Viedni.

Lekárstvo, sluchová rehabilitácia a každodenný život s KI

Program tohtoročného sympózia pod názvom "Kroky na ceste k počutiu s kochleárnymi implantátmi" obsahuje prezentácie expertov na kochleárnu implantáciu a rehabilitáciu, svedectvá používateľov KI, vrátane niektorých členov CIA, a tiež zmiešané diskusné panely. Témy zahŕňajú skríning sluchu, indikácie pre kochleárnu implantáciu, hudbu, problémy pri rehabilitácii, každodenné výzvy s KI a ich možné riešenia.

Sympózium a pridružený podporný program je otvorený pre všetkých zainteresovaných. Registračný poplatok pre sympózium je obmedzený len na náklady spojené s občerstvením počas prestávok, podporný program podlieha dodatočným poplatkom.

Zaregistrujte sa! Zabezpečte si svoju izbu!

Sympózium organizované CIA sa uskutoční 5.4.2024 vo Viedni v hoteli Novotel Hauptbahnhof a uvítacia recepcia bude 4.4.. Podrobný program a registračný formulár je možné nájsť na https://eurociu2024.com.

Účastníci, ktorí cestujú z väčšej diaľky, tam nájdu aj dve odporúčania na hotelové ubytovanie na jednu noc, izby sú pre účastníkov sympózia rezervované do 22.2.2024. A preto nepremeškajte rezerváciu svojho pobytu! Tešíme sa na vašu návštevu!