INFORMAČNÁ ZÁKLADŇA PRE VÁŠ SLUCHOVÝ IMPLANTÁT

Časopis o sluchových implantátoch

Celoživotný sluch je nezávislá platforma od CIA – Cochlear Implant Austria. Má za cieľ prinášať vám náhľad na vedecké a zdravotné témy týkajúce sa porúch sluchu a tiež každodenného života so sluchovým implantátom! Spoločne za sluch… a na celý život!

Všetky články
VEDA
ZDRAVIE
ŽIVOT
ONLINE ČASOPIS

Objavte svet
sluchových implantátov!

Všetky články
 • Výsledky sluchových implantátov a konvenčných načúvacích prístrojov sa neustále zlepšujú a hranice použitia týchto rôznych systémov sa neustále posúvajú.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Jednostranne nepočujúci profesor dohliada na ďalší vývoj sluchových systémov Kým univerzitný profesor Dr.

  Read article
  Categories: Život|
 • Porucha sluchu môže mať trvalý dopad na kvalitu života a dokonca môže byť spúšťačom depresie. Vhodné načúvacie prístroje alebo sluchové implantáty môžu pomôcť a zabrániť tomu. Nedávna britská štúdia dokonca prezentuje aj predtým neznámu ekonomickú súvislosť.

  Read article
  Categories: Zdravie|
 • Informácie o najnovších možnostiach liečby, prehľad najnovších produktov a správy používateľov vrátane výmeny osobných

  Read article
  Categories: Veda|
 • Posledný deň rakúskeho kongresu ORL, v septembri 2021 v Innsbrucku, sa pozornosť sústredila na strednodobú a vzdialenú budúcnosť rehabilitácie sluchu.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Philipp už takmer šesť rokov používa v ľavom uchu implantát BONEBRIDGE na princípe kostného vedenia. V súčasnosti dokonca využíva princíp kostného vedenia na hudbu v zdravom uchu.

  Read article
  Categories: Život|

Počujte na obe uši

V našej sérii článkov s názvom „Počúvanie obidvoma ušami“ zistíte, prečo je počúvanie obidvoma ušami tak dôležité. Články sa zaoberajú témami ako počúvanie prostredníctvom bilaterálnych kochleárnych implantátov, kombinácia načúvacieho prístroja a kochleárneho implantátu, jednostranná hluchota a mnohými ďalšími.

Zobraziť články