INFORMAČNÁ ZÁKLADŇA PRE VÁŠ SLUCHOVÝ IMPLANTÁT

Časopis o sluchových implantátoch

Celoživotný sluch je nezávislá platforma od CIA – Cochlear Implant Austria. Má za cieľ prinášať vám náhľad na vedecké a zdravotné témy týkajúce sa porúch sluchu a tiež každodenného života so sluchovým implantátom! Spoločne za sluch… a na celý život!

ONLINE ČASOPIS

Objavte svet
sluchových implantátov!

Počujte na obe uši

V našej sérii článkov s názvom „Počúvanie obidvoma ušami“ zistíte, prečo je počúvanie obidvoma ušami tak dôležité. Články sa zaoberajú témami ako počúvanie prostredníctvom bilaterálnych kochleárnych implantátov, kombinácia načúvacieho prístroja a kochleárneho implantátu, jednostranná hluchota a mnohými ďalšími.