window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S02BRCNN45');
Veda2021-07-24T14:14:42+02:00

Veda o sluchových implantátoch

Vo vývoji a výskume kochleárnych implantátov nikdy nechýbajú skvelé správy, či už ide o technologické inovácie, štúdie či výsledky výskumov. Prečítajte si zaujímavé vedecké články o systémoch sluchových implantátov!

Vplyv hĺbky zavedenia elektród kochleárneho implantátu na výsledky vnímania reči

Vplyv hĺbky zavedenia elektród kochleárneho implantátu na výsledky vnímania

Lekárka s kochleárnym implantátom

Meningitída - možné následky a liečba Napriek strate

Načúvací prístroj alebo sluchový implantát?

Výsledky sluchových implantátov a konvenčných načúvacích prístrojov sa neustále zlepšujú a hranice použitia týchto rôznych systémov sa neustále posúvajú.

Stretnutie detí s kochleárnym implantátom na Táľoch

Informácie o najnovších možnostiach liečby, prehľad najnovších produktov a

Výskum o budúcnosti rehabilitácie sluchu

Posledný deň rakúskeho kongresu ORL, v septembri 2021 v Innsbrucku, sa pozornosť sústredila na strednodobú a vzdialenú budúcnosť rehabilitácie sluchu.

Naučiť sa čítať – s problémami so sluchom alebo bez nich

Čítanie a písanie sú ústrednými bodmi na základnej škole a základom pre ďalšie vzdelávanie.

Prvá roboticky asistovaná kochleárna implantácia v Rakúsku

Prvá roboticky asistovaná kochleárna implantácia na nemecky hovoriacom území sa uskutočnila v septembri vo Viedni.

Dizajnom kochleárneho implantátu proti stigme

Funkčnosť a atraktívny dizajn viditeľných častí kochleárnych implantátov napomáha prijatiu načúvacích prístrojov, dotknutým ľuďom uľahčuje život s implantátom a adeptom na implantáciu pomáha pri rozhodovaní.

Sluchové implantáty – vyrobené v Rakúsku

Už viac ako 30 rokov je spoločnosť MED-EL medzinárodne uznávaným príkladom syntézy výskumu a vývoja v oblasti medicínskej technológie. Nové kompendium poskytuje pútavý prehľad najdôležitejších výskumných oblastí spoločnosti.

RONDO 3 – bleskurýchly zvukový procesor pre kochleárne implantáty

Nový zvukový procesor pre kochleárne implantáty RONDO 3 v sebe kombinuje jednoduché používanie a bezdrôtové ovládanie batérie jednodielneho zvukového procesora s inovatívnym, najmodernejším spôsobom spracovania zvuku

Nová certifikácia pre výrobcov kochleárnych implantátov

Spoločnosť MED-EL sa v marci roku 2020 stala prvým výrobcom kochleárnych implantátov na svete, ktorý získal certifikáciu podľa nových predpisov EÚ týkajúcich sa zdravotníckych výrobkov.

Sluch a sociálne zručnosti

Rozvoj sociálnych zručností neovplyvňujú len kognitívne alebo emočné poruchy, ale aj schopnosť počuť.

AudioStream – sloboda streamovania!

Bezdrôtové streamovanie bude k dispozícii pre všetkých používateľov procesorov SONNET – bez ďalšieho príslušenstva. Umožňuje to AudioStream, špeciálny kryt na puzdro pre batériu.

Nový implantát BONEBRIDGE

Spoločnosť MED-EL predstavila nový implantát BCI602, ktorý je dostupný od konca roka 2019.

Go to Top