window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S02BRCNN45');
Život2021-07-24T14:16:24+02:00

život so sluchovým implantátom

Život so sluchovým implantátom

Prečo je sluch dôležitý, každodenné problémy, ktorým čelia ľudia trpiaci poruchou sluchu, či osobné príbehy ľudí, ktorí nosia sluchový implantát. Nahliadnite do života s implantovanými sluchovými systémami!

„Srdcom futbalu je počuť divákov!“

Predstavujeme Laru Walzer, hráčku futbalu a používateľku obojstranného KI

AUDIOVERSUM – zažite sluch všetkými zmyslami

Interaktívne múzeum o sluchu a sluchových implantátoch Pri

Streamovanie zvuku pre KI rehabilitáciu

Jednostranne nepočujúci profesor dohliada na ďalší vývoj sluchových systémov

Tínedžer s BONEBRIDGE zážitkom

Philipp už takmer šesť rokov používa v ľavom uchu implantát BONEBRIDGE na princípe kostného vedenia. V súčasnosti dokonca využíva princíp kostného vedenia na hudbu v zdravom uchu.

Mentálny tréning pre ľahší život so sluchovým implantátom

Mentálny tréning po zdravotných problémoch nielenže pomohol Mag. Petrovi Kmetykovi vrátiť sa na vrchol v cyklistike, ale zároveň mu aj pomohol lepšie sa vysporiadať s problémami so sluchom a naučiť sa žiť so svojím BONEBRIDGE implantátom.

Včasná starostlivosť o sluch u detí, ktoré sa narodili hluché

Patrick Beganovic spomína na moment stanovenia diagnózy jeho dcéry - hluchota. Vďaka kochleárnej implantácii v Univerzitnej nemocnici v Linzi sa teraz rodina teší z Majiných prvých slov.

Jeden BONEBRIDGE – do školy aj na športovanie

7-ročný Jakob Ratz je nadšeným športovcom, ktorý tiež rád chodí do školy. Jeho BONEBRIDGE zabezpečuje, že sa môže plne zapájať v oboch prostrediach.

Sestrička na JISke s kochleárnym implantátom

Zdravotná sestra Alley Mason z USA pracuje na oddelení intenzívnej starostlivosti v Texase a používa kochleárny implantát.

Walter Auer – sólový flautista z Viedenského filharmonického orchestra

Krátka biografia Waltera Auera, sólového flautistu vo Viedenskej filharmónii.

Kochleárny implantát pri jednostrannej hluchote: Valentinov príbeh

Trinásťročný Valentin z Rakúska počul sedem rokov len na jedno ucho. Aj napriek tomu, že sa o jeho strate sluchu dlho nevedelo, ...

Go to Top