Informácie o najnovších možnostiach liečby, prehľad najnovších produktov a správy používateľov vrátane výmeny osobných skúseností so sluchovými implantátmi – prinášajúce prekvapivé zistenia.

Po dlhom období reštrikcií sa v dňoch 13.-14.5.2022 na Táľoch uskutočnilo výročné stretnutie slovenských pacientov zo svojpomocnej skupiny pre používateľov kochleárnych implantátov. V piatok na obed do hotela dorazilo 150 účastníkov – 68 používateľov KI, ich príbuzní a organizátori.

Oficiálny program bol zameraný na už implantované deti – z ktorých sú už tínedžeri – s dôrazom na ich vývoj a dospievanie bez obmedzenia vďaka kochleárnym implantátom. Zainteresované publikum o najnovších možnostiach liečby porúch sluchu a o najnovšom technickom pokroku v oblasti informovali: známy chirurg a vedúci tímu KI Prof. MUDr. Milan Profant, CSc. z Univerzitnej nemocnice Bratislava a jeho kolegovia – audiologička Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., špecialista na genetiku MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., klinická logopedička PaedDr. Ľudovíka Šimková a psychológ PhDr. Marian Groma, CSc.

Žiadne úľavy pre naše deti!

Vrcholom druhého dňa bola panelová diskusia používateľov KI a ich rodičov, medzi nimi rodina Zemanová a Katarína Ševčíková. Získali implantát ako deti a teraz už ako tínedžeri a mladí dospelí urobili na obecenstvo silný dojem svojimi veľmi osobnými príbehmi. Podelili sa o svoje skúsenosti, ako najprv neboli schopní počuť, čo zažívali ako deti s KI, ako získali sluchové zručnosti, ako osobnostne rástli a dospeli k osobnej nezávislosti.

Stretnutie bolo žiaľ zatienené príbehmi o šikane, ktorú používatelia zažili v škole, či už kvôli samotnej poruche sluchu a/alebo kvôli noseniu zariadení na odstránenie poruchy sluchu, čo umocňuje volanie po zvýšení povedomia o tejto téme. Na druhej, pozitívnejšej, strane malo publikum príležitosť vypočuť si dojmy a zážitky z prvého sluchového vnemu a ako pozitívne to zmenilo životy používateľov KI a ako veľmi si každý z nich cení schopnosť (znova) počuť.

Pre niektorých odborníkov a zástancov bolo prekvapivé, že rodičia sluchovo postihnutých detí žiadajú, aby sa s ich deťmi zaobchádzalo rovnako, bez akéhokoľvek uprednostňovania. Hlavnými argumentmi pre takýto prístup bol názor, že ak im spoločnosť poskytne jednoduchší spôsob života v porovnaní s inými deťmi, život im dá lekciu, ktorá znamená tvrdú cestu: „život je ťažký a neexistujú žiadne skratky ani jednoduché spôsoby“. Bolo to silné a prekvapivé vyhlásenie, ale pri spätnom pohľade s ním súhlasili aj mnohí mladí používatelia KI.

Technika pre ľudí

Na stretnutie boli pozvané technologické firmy, aby predstavili svoje aktuálne produktové portfólio. Absolútnym pútačom stretnutia bolo nepochybne obrovský plagát Beethovena v stánku spoločnosti MED-EL, rakúskeho výrobcu sluchových implantátov.

Známy hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, pôsobiaci vo Viedni, mal problémy so sluchom už vo veku 28 rokov a po niekoľkých rokoch ohluchol úplne. V časoch Beethovena, v 19. storočí, sa na liečbu porúch sluchu predpisovali ušné kvapky s mandľovým olejom a chrenová vata, niektoré druhy čajov, tzv. vezikanty, či vlažné kúpele v Dunaji. Nanešťastie, žiadny z týchto prostriedkov nebol úspešný a nikto z lekárov jeho doby mu nedokázal pomôcť. Na plagáte, ktorý priťahoval účastníkov na Táľoch, boli graficky znázornené a vysvetlené možnosti, ktoré by Beethovenovi pomohli prekonať poruchu sluchu, keby žil v súčasnosti, kedy je moderná sluchová technológia všeobecne prístupná.

Zábava

Hoci ešte aj na druhý deň v obecenstve rezonovali príbehy o šikane, atmosféra počas diskusií a stretnutí bola veľmi príjemná. Medzi príbehmi zo života sa dokonca robili vtipy, pre deti bola pripravená kúzelnícka šou a v piatok sa pre všetkých konal večerný tanec. Všetci účastníci si budú pamätať dobre a konštruktívne strávený spoločný čas na tomto stretnutí a všetci sa opäť stretneme budúci rok.


Pozrite si krátky príbeh Gabiky Pružincovej zaznamenaný na pravidelnom stretnutí užívateľov a kandidátov KI na Táloch:

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept