Uticaj dobrog sluha na razvoj socijalnih vještina

Pored kognitivnih i emocionalnih problema, veliku ulogu u razvoju socijalinih vještina igra i sluh.

Dvije bebe se igraju

U svakodnevnoj interakciji sa ljudima je važno znati da misli i osjećanja osobe sa kojom razgovarate nisu uvijek u skladu sa onim što on ili ona govori. Samo ako ovo shvatamo, možemo razumjeti finese u društvenoj interakciji i reagovati u skladu sa tim. Sposobnost da prepoznamo raspoloženje, osjećanja, želje i namjere, kao i individualni nivo znanja drugih u određenoj situaciji opisana je u Teoriji uma (Theory of Mind) [ToM].

Poput ježičke sposobnosti, Teorija uma takođe predstavlja kombinaciju kognitivnih vještina koje se postepeno razvijaju uporedo sa drugim vještinama. Ipak, nisu samo kognitivne sposobnosti bitne za ovaj razvoj, već i čulo sluha i vještina komunikacije. Po pravilu, djeca razvijaju shvatanje Teorije uma, slušajući kako drugi pričaju o svojim osjećanjima, mislima, željama,strahovima, pretpostavkama i nadama. Djeca sa oštećenjem sluha čuju razgovore iz svoje okoline, ali često ne dovoljno jasno. To često može negativno uticati na razvoj sposobnosti da se saosjećaju sa osjećanjima i mislima drugih.

Razvijte socijalne vještine

„Djeca sa gubitkom sluha se često moraju eksplicitno učiti da uzmu u obzir kako bi se druga osoba mogla osjećati”, objašnjava američka komunikološkinja Asst. Prof. Dr. Tifani Hačins u svojoj publikaciji. „Oni često misle da drugi znaju isto što i oni moraju se naučiti da svaka osoba zna samo ono što je sama iskusila”. Djeca sa gubitkom sluha razvijaju ove sposobnosti u prosjeku četiri godine kasnije od djece sa normalnim sluhom.

Zajedno sa britanskom fondacijom Ear Foundation, MED-EL predstavlja nove materijale za rad pomoću kojih se najnovija saznanja iz oblasti Teorije uma primenjuju u terapiji sluha i govora kod djece predškolskog i školskog uzrasta: „ Mislimo zajedno kako bismo prevazišli jaz” (Thinking Together to Mind the Gap).

Slušne vežbe u svakodnevnom životu

„Voljela bih da isplaniram posjetu baki sutra. Ona bi voljela da je posjetimo popodne.Mislim da bi trebalo da joj napravimo tortu.Kakva bi se torta svidjela baki?” zajedno sa teorijskim osnovama, Thinking Together to Mind the Gap nudi ovakve i slične prijedloge koji pomažu pri razvoju vještina Teorije uma, kao i svakodnevne konverzacije[1] i čitanja[2], igranju ili gledanju televizije. Korišćenje drugih MED-EL materijala za rehabilitaciju se takođe može obrazložiti putem Teorije uma.

Prvobitno namenjena stručnajcima, knjiga Thinking Together to Mind the Gap takođe može pružiti mnoštvo informacija zainteresovanim roditeljima. Jedina mana ovog materijala je to što je za sada uglavnom dostupan samo na engleskom jeziku. Ako Vam engleski jezik ne predstavlja problem, možete naći detaljna uputstva za Lesson-Kits, koji sadrže vježbe iz Teorije uma i link za svih 26 Lesson-Kits vježbi na engleskom jeziku na matičnom blogu https://blog.medel.com/en/. Više savjeta na temu Teorije uma na njemačkom jeziku možete naći na matičnom blogu na https://blog.medel.com/de/rehab-at-home-was-ist-theory-of-mind/.

[1] Pročitajte „Naučite socijalnu komunikaciju“ u 66. izdanju gehört.gelesen

[2]Pročitajte „Čuješ li šta mislim?“ u 66. izdanju gehört.gelesen.