Iskustvo korisnika kohlearnih implanata sa različitim proizvođačima

Prednosti bimodalnog slušanja mogu da dostignu svoj puni potencijal kada je iskustvo slušanja izbalansirano na obe strane. Zbog toga se puno kandidata za kohlearni implant pita da li bi trebalo da dobiju isti implant sa obe strane da bi to postigli.

Isto zvučno iskustvo na obe strane olakšava osobi da zvučne signale povežu u jednu zvučnu celinu. Ovo važi za bimodalnu implantaciju, kod običnih zvučnih pomagala na jednoj i slušnih implanata na drugoj strani. Ali da li se ovo odnosi na pacijente sa kohlearnim implantima na obe strane?

"Čak i ljudi bez slušnih implanata obično imaju asimetričan slušni organ", kaže Prof.Dr. Volf Diter Baumgartner, predsednik CIA udruženja i CI hirurg u Bečkoj opštoj bolnici (AKH). "Ovo nije problem za mozak i on obično potpuno nadomesti takve nedostatke."

Uskladiti ili podesiti?

Uvođenjem novih implanata, koji su uvek malo drugačiji od prethodnog modela, doveo je do toga da mnogi bilateralni (obostrani) CI korisnici imaju različite implante sa dve strane. Takođe, različita anatomska struktura organa dovela je i do korišćenja elektroda različite dužine. Poređenjem tehničkih podataka i lokalnog servisa, kao i iskustva nekih CI koristika koje već imaju sa implantom sa jedne strane, dovela je do toga da se neki korisnici namerno odluče za MED-EL.

"Mi nudimo elektrode različite dužine za naše implante, čak i one veoma kratke kao i što nude drugi proizvođači. Takođe, možemo i da deaktiviramo naše jedinstveno kodiranje finih struktura (fine structure coding)", objašnjava Evald Turner, Regionalni Menager firme MED-EL u Beču o tome kako se različiti implanti mogu uporediti. "Ipak, pokazalo se u praksi da korisnici najviše dobijaju kada se kao najvažniji faktor kod odabira drugog kohlearnog implanta (CI) uzme optimalna dužina elektrode i kodiranje.

Poređenje kohlearnih implanata različitih proizvođača

Kao rezultat Ušerovog sindroma, Australijanka Grejs Dimer je ogluvela na oba uha i njen vid je bio veoma oslabljen. Kada je dobila svoj prvi kohlearni implant u novembru 2004., već je imala 63 godine. Dobila je moderni kohlearni implant australijskog CI proizvođača Cochlear. Manje od četiri godine kasnije, doktori u Royal Prince Alfred bolnici u Camperdown-u predložili su da dobije kohlearni implant i na drugoj strani. "Od 2008., naše odeljenje koristi implante i od MED-EL-a i od Cochlear korporacije." doktori objašnjavaju. Nakon bližeg poređenja i pažljivog razmišljanja odlučila se za implant firme MED-EL. Ipak, ovo je bila nepoznata teritorija za lekare: "Ona je bila prvi zabeleženi pacijent koja je na dve strane dobila implante različitih proizvođača."

Tri meseca kasnije, Grejs je mogla da razume rečenice sa MED-EL kohlearnim implantom skoro potpuno isto kao i sa starim na drugoj strani. Nakon godinu dana slušanja sa oba uha, razumevanje u bučnom okruženju je bilo značajno bolje na oba implanta.

Iz iskustva: Austrijska tehnologija zvuči bolje

"Slušanje je lično i individualno iskustvo, što je jedan od razloga zašto je tako važno imati pacijenta koji može direktno da opiše razliku između dva implanta", dodali su lekari. Grejs je opisala zvuk MED-EL-ovog implanta kao prirodniji, samo šest nedelja nakon aktivacije implanta. Pored toga, njeni prijatelji dodaju da ona sada prirodnije i priča! "Razlika je kao kada štimuješ i sviraš klavir", tako ona sama opisuje zvuk starog australijskog kohlearnog implanta u poređenju sa prirodnim zvukom austrijskog MED-EL implanta.

Čistiji zvuk sa drugim kohlearnim implantom

Neki korisnici austrlijskog implanta na klinikama u Sidneju i Londonu takođe su izabrali MED-EL-ov CI za implantaciju druge strane. Iskustvo korisnika je tu jednoglasno: oni opisuju zvuk prethodnog australijskog implanta kao mehanicki, metalan i pun eha. Više je "kao robot", tako da "ne mogu da razlikujem individualne glasove lepo." Drugi implantirani MED -EL kohlearni implant u svakom od prijavljenih slučajeva zvučao je prirodnije, čistije i punije, kao i melodičnije pri poređenju.

"Odmah nakon aktivacije, muzika je imala bolji zvuk", objasnio je jedan korisnik. Drugi dodaje: "Samoglasnici zvuče dosta jasnije i punije.". Ovo je naročito izenađujuće jer, kada se obostrana implantacija radi sa proizvodima istih proizvođača, uvo koje je implantirano prvo obično ostaje bolje, Ali četiri od pet učenika studije su zvuk MED-EL-ovog kohlearnog implanta opisali kao prirodniji i jasniji.

Drugi CI - lično iskustvo

Enid Čapman dobila je svoj drugi CI 2011.godine. Ona je rođena potpuno gluva i dobila je svoj kohlearni implant u Australiji tek u 41.godini. Ali to je bilo samo delimično uspešno: "Mogla sam samo da čujem zvuke u pozadini, ali i dalje sam morala da čitam sa usana." Zato je izabrala MED-EL kao drugi implant. "Zvuči baš dosta bolje!"

U međuvremenu, ova društveno odgovorna dama ne samo da je mogla da razume govor i komunicira lepo, već je mogla i da razlikuje akcente. Baš to je i razlog zašto je odlučila da se prebaci na MED-EL-ov CI. I dalje joj treba vremena da čuje potpuno isto na drugoj strani, ali razlika joj je postala jasna odmah nakon aktivacije. Ona dodaje: "U vozu ka kući sam plakala od sreće i zahvalnosti da mogu da čujem govor i na toj strani, prvi put nakon 60 godina.

*Ime promenjeno u redakciji.

Sloboda izbora

Ako se kandidat već odlučio za drugi implant, sledeći korak je da izabere pravi proizvod. Najlepše je kad čujete: "Nismo mogli da napravimo bolji izbor!" To su bile i reči Kolin Kehou Pauel, majke deteta sa kohlearnim implantom iz SAD-a. Ona se priseća "Moja prva pitanja bila bi o samom uređaju koji se implantira u glavu mog sina. Pre svega, taj deo će nositi u sebi do kraja života!"

Pitajte prava pitanja

"Na kraju, smatram da su implantirani delovi sistema daleko važniji jer ostaju u telu zauvek i moraju da imaju dovoljno kapaciteta za budući razvoj,"slaže se Vit Matejovski. Češki CI korisnik je diplomac Tehničkog Univerziteta. On dodaje tri tehnička parametra koja smatra veoma važnim: "Da li elektroda pokriva kohleu, kakvo kodiranje signala je ponuđeno i da li je implant pogodan za pregled MR (magnetna rezonanca), u slučaju potrebe."

Pauel takođe dodaje i pitanja o proizvođaču. "Pitala bih o filosofiji, možda čak i istoriji kompanije. Gde se nalazi njihovo sedište? Koliko su kompanija i njeni proizvodi pouzdani? Da li je nekad bilo povlačenja proizvoda?" Kao i neka praktična pitanja, "Kakav je servis podrške za korisnike? koliko dugo traju popravke i dostava? Gde se implanti proizvode? Odakle im stižu posebni delovi?"

"Često se pitam da li bih danas izabrao isti kohlearni implant kao tada?" na kraju se upitao Vit Matejovski, korisnik MED-EL implanta. "I da, sigurno bih ponovo izabrao isto!"

Otkrijte još ličnih iskustava sa kohlearnim implantima!