Bezbednost MR pregleda sa slušnim implantima

Svaki pacijent sa implantom, bilo da nosi slušni implant ili veštački kuk, uz implant dobije i odgovarajuću identifikacionu karticu, koju bi  trebalo da pokaže lekaru pre pregleda, odnosno ako je moguće pre nego što uopšte zakaže termin. Ovo ostavlja doktorima i pacijentima dovoljno vremena da sakupe sve informacije koje su potrebne o tom određenom implantu.

MRI sa slušnim implantima

Medicinski radnici su često u teškoj situaciji: ne samo da su odgovorni za preciznost svoje dijagnoze i uspeh terapije, već imaju odgovornost i da uzmu u obzir istoriju pregleda i bolesni pacijenta, kao i njegove/njene implante. Zato radiolog mora da zna ne samo tip pregleda koji mu treba za postizanje optimalnog rezultata, to jest da li da izabere konveniconalni rentgen, magnetnu rezonancu, ultrazvuk, već i to kakvu reakciju oni mogu da izazovu sa implantima.

Generalno, rentgen i CT sken, kao i ultrazvučni pregled nemaju nikakvih rizika za korisnike slušnih implanata i implanti ne utiču na njihov kvalitet. Ipak, MR pregledi se moraju planirati dosta unapred, pošto međusobni uticaj između slušnih implanata i MR mašina zavisi i od tipa implanta i mora se uzeti u obzir.

MR bezbednost implanata postaje sve važnija. Prof. Ertl-Wagner objasnio je na simpozijumu u aprilu 2015. da je svakom petom stanovniku Nemačke bila potrebna takozvana presek slika, od kojih je oko 45% slika magnetnom rezonancom. U Austriji je, prema informaciji profesora Dr. Wolf-Dieter-a Baumgartner-a sa ORL odeljenja Univerzitetske klinike u Beču i predsednika CIA, oko 10% svih CI pacijenata na AKH klinici u Beču moralo da se podvrgne MR pregledu u poslednjih 19 godina. On smatra da je MR jačina slušnih implanata krucijalna, jer kako objašnjava, lako dođe do povreda kao što su povreda ligamenta ili pucanje mišića pri sportu, a puno hirurga koji saniraju takve povrede verovatno nije upoznato sa slušnim implantima. Redovni MR pregledi su esencijalni za pacijente sa multiple sklerozom, neurofibromatozom tipa 2 i sličnim komorbitetima, naglašava Prof. Martin Kompis, M.D. sa Univerzitetske klinike u Bernu. On dodaje da je dobra ideja da se pregledi unapred planiraju, naročito za sve one koji ne znaju hoće li im u narednih 60 ili 70 godina biti potreban MR sken, što na kraju uključuje svakog pacijenta sa slušnim implantom.

Interakcija MR-a i slušnog implanta

MR označava "magnetnu rezonancu" , ili drugačije MRT odnosno "magnetno rezonantnu tomografiju". U ovom procesu, jaka promenljiva magnetna polja se stvaraju i ona ispuštaju odgovarajuću snagu na magnetne delove na implantu. U implantu ne postoji samo mali magnet u spoljnim delovima slušnog implanta, koji bi uvek trebalo da se skine tokom pregleda, već i implantirani deo sistema sadrži u sebi magnet. Zbog interakcije implantiranog magneta sa magnetnim poljem MR uređaja, implant je tokom pregleda izložen jakim silama koje mogu da prouzrokuju njegovu rotaciju i pomeranje.

Sa druge strane, magnet na implantu bi mogao da izgubi svoju magnetnu silu. Pored toga, signali bi mogli da budu poremećeni promenljivim magnetnim poljem, stvarajući tako neželjene zvučne efekte i mogli bi čak i da uzrokuju zagrevanje tkiva u predelu oko implanta. Ipak, sila koju stvara magnetno polje je najveći rizik za implant.

Šta više, ne samo što su implant i njegovi delovi vidljivi na slici, nego bacaju i senku na delove direktno oko implanta, što dovodi do deformacije slike oko tog dela glave. To znači da će u ovom delu glave informativna vrednost slike biti znatno smanjena.

Nova generacija slušnih implanata

Kao rezultat ovoga, smislene MR slike na implantiranoj strani lobanje nisu moguće sa većinom slušnih implanata. Ipak, MR slike korisnika MED-EL-ove najnovije SYNCHRONY generacije kohlearnih implanata su odlične, čak i na istoj strani lobanje, kada se magnet ukloni iz tog razloga, kao što je Dr.Omid Majdani iz Hannover Hearing Centra pre nekog vremena pokazao u jednoj studiji.

DI Evald Turner, direktor MED-EL-a u Beču objašnjava: "Sa svim našim kohlearnim implantima, kao i sa Bonebridge i novim Vibrant Soundbridge VORP503 implantom, MR pregledi do 1.5 Tesla jačine su mogući bez bezbednosnih rizika, ako se pravilno prate uputstva proizvođača." Kompatibilnost sa MR pregledima nije slučaj kod svih proizvođača. Danas ne samo da se povećala učestalost MR dijagnostike, već sve više mašina koriste snagu i do 3 Tesla.

"Sa 3T jačinom, radiolozima je lakše da naprave dobre slike," objašnjava radiolog Prof.Dr.Birgit Ertl-Wagner iz Minhena. Iz tog razloga su oko 20 posto svih novoinstaliranih MR uređaja iz Nemačke 3T sistemi, dodaje ona. Sa nekim kohlearnim implantima, takođe je moguće da se naprave slike sa 3T magnetom ako se implant izvadi pre pregleda. Ipak, uklanjanje magneta zahteva malu hiruršku intervenciju i mora da se sačeka da rana zaraste pre nego što implant može opet da se koristi u svojoj punoj snazi. Prof.Baumgartner ističe da je i cena uklanjanja magneta takođe bitna: "Ako uzmete u obzir razne preglede pred intervenciju, onda vas ovaj rez na koži na klinici može koštati i do 5000 evra." Ipak, ukoliko je MR dijagnostika neophodna, implant kod kog se ovi testovi mogu obavljati bez prethodnog vađenja implanta imaju brojne prednosti. "MED-EL SYNCHRONY je jedini kohlearni implant na svetu sa kojim je moguć MR pregled do 3 Tesle bez uklanjanja magneta", DI Turner ponosno ističe.

Ipak, opisane smetnje na MR slici se i ovde mogu javiti u oblasti oko implanta. Tako da, u slučaju da vam treba da vidite precizno baš taj deo oko implanta, magnet će morati da se ukloni. Ali, artefakte je moguće smanjiti i  sa određenim podešavanjima MR mašina. U studiji koja je istraživala artefakte pri MR pregledima, Dr.Majdani je pokazao da je SYNCHRONY jedini CI kod kog su MR pregledi lobanje proizveli smislenu sliku, čak i na implantiranoj strani.

Za sve druge slike dalje od lobanje, magnet može bezbedno ostati u implantu. "Nema nikakvih problema od kičme naniže," objašnjava Prof.Dr.Marijas Tiš, ORL hirurg sa Nemačke vojne bolnice u Ulmu. Od te tačke se mogu napraviti slike odličnog kvaliteta, bez artefakata.

Šta uraditi?

Pri odabiru slušnog implanta, ljudi treba da obrate pažnju i na to koji je implant trenutno i koliko kompatibilan sa MR mašinama. U slučaju da je MR neophodan, radiolog bi već trebalo da bude informisan o implantu u trenutku zakazivanja termina. Šta više, trebalo bi odmah razjasniti da li je MR oprema za potrebne slike i jačina magnetnog polja moguća sa određenim implantom, odnosno da li je radiologu potrebno još informacija od proizvođača. Takva informacija o audio procesoru može se pronaći u uputstvu proizvođača, na ID kartici implanta, na sajtu proizvođača ili direktnim kontaktom sa proizvođačem. MED-EL isto ima dostupan i info materijal koji sadrži sve neophodne informacije. Čekanje na MRI pregled u Austriji može da traje i do 14 nedelja, objašnjava Dr.Fridrih Vorbek, predsedavajući savezne grupe za radiologiju, dok u privatnom sektoru ide nešto brže. Zato sve treba da bude spremno da bi dogovoreni termin mogao da protekne kako treba.

Naravno, i alternativne metode bi trebalo uzeti u obzir. Dr.Majdani i Prof.Ertl-Wagner pominju kontrastne CT preglede kao moguću alternativu u puno slučajeva. Prof.Ertl-Wagner pobija argument da je veća izloženost radijaciji sa CT-om: "Istina je da morate obratiti pažnju na doziranje, ali CT danas i pre 10 godina nisu isto." Sa pažljivim podešavanjima, radijacija sa CT je skoro ista kao i sa MR-om. Za CT slepoočne kosti, koja daje sliku kritične oblasti oko slušnog implanta, radijacija je 0.11 milisiverta, što je ekvivalentno izloženosti radijaciji na letu od Mihnena do San Franciska.

Ako je odluka o MR već doneta, korisnik bi trebalo uvek da skloni spoljne delove implanta pri pregledu. MED-EL preporučuje bandažu da se stavi na deo oko implanta. Pacijent mora da leži na leđima i ne sme da pomera glavu tokom pregleda.

MR garancija za korisnike slušnih implantata

Od Januara 2021, MED-EL nudi globalno proširenje garancije za korisnike svojih implanata. Ova garancija pokriva moguću štetu na implantu koja može da nastane kao rezultat MRI i koja uključuje oštećenje implanta, pomeranje implanta i demagnetizaciju magneta. Iako su ove posledice malo verovatne, pacijenti mogu da dobiju novi implant ili magnet besplatno od proizvođača, u slučaju da one nastanu. Pročitajte sve detalje MED-EL MRI garancije ovde (na engleskom).

MED-EL je jedini proizvođač koji nudi ovakvu garanciju. Kompanija iza sebe ima decenije pozitivnog iskustva sa takvim pregledima i naglašava koliko su važni i hitni takvi pregledi: "Brz pristup MR pregledima smanjuje rizik od pogrešnih dijagnoza."

Saznaj više

MR i kohlearni implanti

Zašto je bitna bezbednost MR pregleda?

Čitaj više o bezbrižnim MR pregledima

Saznaj više