window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CR4RZ074HD');

përdoruesit e Implanteve kokleare

Si të zgjedhim implantin e duhur koklear

2023-04-23T16:26:17+02:00

Dr Christian Schmidt MBA, babai i një vajze me një implant koklear, përshkruan së cilët ishin faktorët vendimtarë per të dhe bashkëshorten e tij kur zgjodhën sistemin e implantit koklear për vajzën e tyre.

Si të zgjedhim implantin e duhur koklear2023-04-23T16:26:17+02:00
Go to Top