window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CR4RZ074HD');

implante dëgjimi

Implante dëgjimi – prodhuar në Austri

2022-01-26T13:49:52+01:00

Për më shumë se 30 vite, MED-EL është një shembull i njohur ndërkombëtar i kërkimit dhe zhvillimit në tekonologjinë mjekësore. Një përmbledhje e re që ofron një pasqyrë interesante të fushave më të rëndësishme të kërkimit nga kompania austriake.

Implante dëgjimi – prodhuar në Austri2022-01-26T13:49:52+01:00
Go to Top