V škole s BONEBRIDGE

Philipp už takmer šesť rokov používa v ľavom uchu implantát BONEBRIDGE na princípe kostného vedenia. V súčasnosti dokonca využíva princíp kostného vedenia na hudbu v zdravom uchu.

16-ročný Philipp je rád, že v tomto školskom roku sa opäť vyučuje prezenčne. Jazdenie na koni je pre neho súčasťou školského dňa. Na koni sedáva pravidelne od svojich troch rokov. Posledné dva roky navštevuje Strednú odbornú školu manažmentu koní. Zároveň je tam v súčasnosti jediným študentom s BONEBRIDGE implantátom na princípe kostného vedenia.

„Som si istý, že každý sa ma už opýtal, čo to je,“ potvrdzuje Philipp. „Vždy odpoviem: načúvací prístroj. To väčšinou stačí.“ Tínedžer to hovorí tak prirodzene, že akákoľvek ďalšia otázka by bola zbytočná. V skutočnosti nosí Philipp systém za pravým uchom už od svojich desiatich rokov.

Všetko je ticho bez BONEBRIDGE

Philipp v tom čase opakovane trpel zápalom stredného ucha (bubienkový výpotok), hromadením tekutiny v strednom uchu, ktoré je u detí bežné. Ako možná komplikácia môže takýto výpotok aj trvalo zhoršiť sluch. Vo Philippovom prípade došlo k fúzii stredoušných kostičiek. Špecialisti viedenskej kliniky na Landstraße preto odporučili prinavrátiť dieťaťu sluch pomocou implantátu BONEBRIDGE .

„Keď si zabudnem nasadiť procesor, je to obrovský rozdiel. Všimnem si to okamžite!“ hovorí študent. S druhým uchom počuje úplne normálne. SAvšak dodáva: „Ak niekto stojí napravo odo mňa, bez BONEBRIDGE ho nepočujem. Bez prístroja mi to už inak ide ťažko, hlavne teraz s rúškami.“ Philipp preto vždy nosí so sebou náhradné batérie pre prípad, že by sa batérie počas dňa vybili. „Bez BONEBRIDGE by som v škole musel sedieť v prvom rade, priamo pred učiteľom, aby som mu dokázal rozumieť.“

Matematika, ekonómia a traktory

Jeho škola patrí medzi tie najnáročnejšie: popri všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch prebieha praktická výučba jazdenia na koni a šoférovania. Philipp pri tejto výzve nemyslel na poruchu sluchu v pravom uchu. Vďaka BONEBRIDGE si zvykol dobre počuť aj vo veľkej skupine alebo počas vyučovania.

Rečový procesor si skladá len pred hodinami jazdenia na koni.“Vtedy použijem CEECOACH,“ komunikačné zariadenie špeciálne vyvinuté pre výučbu jazdy na koni, ktoré sa teraz používa aj na tréning cyklistiky a vodných športov. Počas praktických hodín na Philippovej škole je toto komunikačné zariadenie vždy súčasťou štandardnej výbavy aj pre jeho normálne počujúcich spolužiakov. „Mám mikrofón a slúchadlo na ľavom uchu.“ Rečový procesor zostáva počas tejto doby v skrinke: „Aj tak je magnetický, takže ho len pricapnem na dvere.“

V druhom ročníku, ktorý Philipp momentálne navštevuje, sa k bežnému vyučovaniu pridáva príprava na vodičský preukaz na traktor. „Jazdíme na moderných traktoroch, ktoré sú tiché,“ hovorí študent, ktorý je rád, že vďaka BONEBRIDGE dokáže aj počas jázd ľahko rozumieť učiteľovi, a to bez ďalšej asistencie.

3D hudba prostredníctvom kostného vedenia

Aj keď sa Philippovo súčasné vzdelávanie výrazne zameriava na poľnohospodárstvo, tínedžer sa nutne nepovažuje za budúceho chovateľa koní. Zaujíma sa aj o astrofyziku a hudbu. V súčasnosti je hranie na violončelo a na klavír dosť v úzadí kvôli intenzite výučby v škole. Ale hudbu počúva všade, kde sa dá, aj cestou domov.

Keďže niekedy vedia byť dlhšie cesty príliš hlučné, Philipp vo vlaku používa slúchadlá s potlačením hluku a občas si zloží aj rečový procesor svojho implantátu. „Potom všetko hneď stíchne, akoby som si dal štuple do uší.“ Philipp si prial ako vianočný darček slúchadlá na princípe kostného vedenia, ktoré by používal na cestách vlakom.Športovci s normálnym sluchom používajú slúchadlá na princípe kostného vedenia, aby im popri počúvaní hudby neušli okolité zvuky, ktoré sú dôležité pri športovom tréningu. Philippovi takéto slúchadlá umožňujú počúvať hudbu v stereo kvalite bez rečového procesora.

„BONEBRIDGE mi ohromne zlepšuje kvalitu života,“ dodáva 16-ročný sebavedome. Popisuje počúvanie iba jedným uchom ako náročné a vyčerpávajúce, no vďaka tomuto systému nepociťuje žiadne obmedzenia v športe ani v škole. Keď vo vlaku nepočúva cez slúchadlá na princípe kostného vedenia, užíva si počúvanie hudby cez svoj implantát: „S BONEBRIDGE je to naozaj 3D sluchový zážitok!”