Maja díky kochleárnímu implantátu opět slyší!

„Zpočátku jsme byli v šoku,“ vzpomíná Patrick Beganovic na diagnózu své dcery Maji – hlubokou ztrátu sluchu. Díky kochleární implantaci v Univerzitní nemocnici v Linzu se rodina nyní raduje z toho, že slyší Majina první slova.

Majiny oči se rozzáří a její pohled se ponoří do krabice plné sladkostí. Dívka, která se narodila jako hluboce neslyšící, zbožňuje sladkosti, zejména čokoládu. Dnes si může dát kousek čokolády jako odměnu za spolupráci při testech sluchu. Dvouapůlletá holčička už dva měsíce slyší s pomocí kochleárního implantátu. I díky tomu se jejím rodičům lesknou oči: „Maja byla ve vývoji řeči hodně pozadu. Teď si člověk každý den všímá, jak se to mění!“

Problémy se sluchem u dětí

Univerzitní klinika v Linci je druhým největším dětským oddělením a největším porodnickým oddělením v Rakousku. Tým nemocnice se snaží rychle objasnit každou diagnózu s poruchou sluchu. Mag. Sabrina Ackerlová jako vedoucí logopedka ORL oddělení zdůrazňuje, že: „Děti, které se zde narodí s podezřelým novorozeneckým screeningovým testem sluchu, dostanou upřesněnou diagnózu do konce prvního měsíce. A hned poté mohou být vybaveny naslouchátky.“

„Dítě s poruchou sluchu bude mít nakonec poruchy daleko větší než jen sluchové“ Dr. Paul Martin Zwittag, MBA MSc vysvětluje. „Péče o sluch u dětí je tedy vždy investicí do budoucnosti.“ Dodnes se primář ORL oddělení věnuje zejména obnově sluchu u malých i starších pacientů. Malá Maja bude těžit z dlouholetých zkušeností lékaře a jeho týmu, ale její cesta k návratu sluchu byla trochu problematická.

Řetězec nepříznivých podmínek

Maja se narodila v dubnu 2019 ve Štýrsku a její rodiče se o problémech se sluchem dozvěděli hned po narození. Její novorozenecký screeningový test sluchu byl podezřelý a bylo nutné provést následná vyšetření. Po opakování testu sluchu se kvůli technickým problémům začali lékaři mluvit o hluboké nedoslýchavosti a možnosti kochleární implantace. Měla však být provedena další vyšetření.
Otec si vzal dovolenou a vzal manželku s dítětem na kliniku. Vzhledem k Majině věku a vzdálenosti od domova chtěli testy provést ve stacionáři. Rezervované lůžko však muselo být poskytnuto akutnímu pacientovi a rodina se musela vrátit domů.
Maja mezitím trochu vyrostla a už jí bylo 15 měsíců. Její vývoj řeči a chování byly rodičům nápadné: dokázala se soustředit jen krátkou dobu, nezvykle hodně plakala a komunikace byla možná pouze prostřednictvím gest. Rodiče začínali být nejistí, protože na tamní klinice bylo všechno velmi obtížné. Přestěhování rodiny do Horního Rakouska však poskytlo příležitost požádat o druhý posudek na Majin sluch v Keplerově univerzitní nemocnici v Linci.

KUK Linec: rychlá péče a otevřená komunikace!

V KUK v Linci byla všechna vyšetření provedena rychle a stav sluchu byl objasněn během týdne, kdy již mohli vyzkoušet nasazení naslouchátek. Okamžitě také začali s programem včasné intervence.
„Maja však neprojevovala žádné reakce a mohli jsme si všimnout, že začíná být nervózní,“ vzpomíná její otec. Logopedka Ackerlová potvrzuje, že vývoj řeči byl s naslouchátky nastartován, ale nepostupoval odpovídajícím způsobem.
Při ztrátě sluchu 75 až 80 dB někdy naslouchátka nestačí pro rozvoj řeči odpovídající věku. Kochleární implantáty však mohou pomoci. „Doporučili jsme operaci co nejdříve, protože Maja ztratila mnoho času,“ vysvětluje Ackerlová.
„Zpočátku jsme se báli – vždycky to zní trochu špatně, když se mluví o operaci hlavy.“ Patrick Beganovic vzpomíná. Po četných rozhovorech s chirurgem Zwittagem, logopedkou Ackerlovou a týmem rané intervence FLIP i s ostatními rodiči dětí s implantáty si rodiče vyjasnili nejasnosti a dozvěděli se více informací o dostupných možnostech.

Kochleární implantace na obou uších

Během přestávky na kávu v práci Patricka překvapilo, když kolega začal mluvit o tom, že jeho dcera má oboustranné kochleární implantáty. Kolega ho povzbuzoval: „Nedělej si starosti. Přijď na návštěvu a uvidíš, jak se má dceři s kochleárními implantáty vede.“ Povzbuzeni pozitivními příběhy a zkušenostmi se rodiče nakonec rozhodli.
Majin práh byl na obou stranách tak vysoký, že sluchadla nestačila a nejlepším rozhodnutím bylo vybavit obě strany CI. Logopedka Ackerlová vysvětluje výhody současné implantace na obou stranách: „Podněty pak přicházejí z obou stran současně. Po implantaci s časovou prodlevou by druhé ucho mohlo dokonce ve vývoji sluchu dále zaostávat, ale nemuselo tomu tak nutně být“.
Nakonec se rodiče rozhodli, že Maji nechají implantovat obě strany najednou, v rámci jedné operace. „Nechtěli jsme ji vystavovat dalšímu stresu při druhé operaci.“

Spojte se s ostatními

„Majiny oči se opravdu zvětšily,“ vzpomíná otec na první aktivaci CI procesoru. „Okamžitě se podívala správným směrem, aby zjistila, odkud zvuk přichází, což s naslouchátkem nikdy nedělala.“
Úspěch dokazuje, že rodiče a tým měli pravdu. „Teď už Maja dokáže rozlišit zvuky různých vozidel na ulici. Už rozumí spoustě věcí a nemusíme používat tolik gest. Snaží se komunikovat a už umí říkat jednotlivá slova, jako například máma, táta, babička…“. Změnilo se i Majino chování: „Už tolik nepláče, není nervózní a je mnohem spokojenější!“ Zlepšila se také její pozornost a s paní z týmu FLIP si hraje po celou dobu sezení.“
Patrick Beganovic vysvětluje první emoce, které rodiče pociťují, když zjistí, že jejich dítě je neslyšící. „Na začátku jste prostě v šoku a nechcete se s tím smířit. Ale radím vám, abyste hodně komunikovali s lékaři a dalšími odborníky. Pokud je to možné, seznamte se s dalšími rodiči dětí s CI“. Všem doporučuje, aby se v této situaci spojili s ostatními, protože „nezůstanete se svými starostmi sami!“. Májin chirurg Zwittag se raduje spolu s rodinou: „Považuji si za velkou čest, že jako lékař mohu pomoci neslyšícímu nebo hluboce nedoslýchavému dítěti s kochleárním implantátem.“