Interaktívne múzeum o sluchu a sluchových implantátoch

Pri prehliadke múzea AUDIOVERSUM v Innsbrucku získate možnosť zažiť a vychutnať si sluch celkom odlišným spôsobom. Skupina sluchových ambasádorov z našej platformy Lifelon Hearing mala v septembri príležitosť navštíviť múzeum a vychutnať si expozície.

Audioversum

Múzeum AUDIOVERSUM v Innsbrucku je unikátne miesto, kde môžete spoznať svet zvukov celkom iným spôsobom, než aký zažívate v každodennom živote. Toto miesto vám ponúka možnosť vyskúšať si rôzne hry, spoznať sluch a jeho rolu v našom živote, ako aj navštíviť rôzne dočasné expozície a získať dodatočné informácie prostredníctvom audio sprievodcov a podcastov.

Napríklad, jednou z návštevnícky najobľúbenejších je "Binaurálna hra". Cez slúchadlá je púšťaný vtáčí spev takým spôsobom, aby návštevník pomocou neho skúsil lokalizovať zdroj, odkiaľ spev vychádza a chytiť imaginárne vtáky. Táto úloha však vôbec nie je jednoduchá, pretože zručnosť lokalizovať zdroj zvuku vyžaduje bilaterálny sluch (schopnosť počuť oboma ušami) a zároveň korešpondujúcu kognitívnu skúsenosť.

Vedecké centrum

Julia Sparber-Ablinger, manažérka vedeckého centra AUDIOVERSUM: "Hlavná expozícia je prezentovaná spôsobom priateľským pre deti, prostredníctvom zábavných pretekov hlavolamov, kde deti používajú pero Tiptoi. Model ucha v našom múzeu je vysvetlený v krátkych videách, v ktorých vystupuje klaunka Trude. A experimenty, ktoré Trude vysvetľuje, si môžu deti vyskúšať aj naživo!"

V múzeu sa obmieňajú špeciálne expozície a hlavná expozícia je tiež pravidelne rozširovaná o nové exponáty. Napríklad teraz tu nájdete nanovo navrhnutú dotykovú časovú os, ktorá rozpráva o míľnikoch vo vývoji sluchových technológií.

Vzdelávací koncept pre deti v múzeu AUDIOVERSUM ponúka okrem interaktívnych expozícií aj množstvo ďalších aktivít. Medzi nimi sú klasické školské prehliadky a rôzne tvorivé dielne ponúkajúce vekovo primerané hlavolamy a preteky s Tiptoi. V múzeu je možné usporiadať aj narodeninovú oslavu. Vedecká kaviareň poskytuje učiteľom hĺbkový pohľad do vzdelávacích koncepcií múzea a dôležitých impulzov pre každodenný život školy.

Múzeá ako vzdelávacie inštitúcie

Medzinárodná rada múzeí (ICOM) takto definuje misiu múzea: "Získava, uchováva, skúma, prezentuje a sprostredkúva hmotné a nehmotné dedičstvo ľudstva a jeho životného prostredia za účelom štúdia, vzdelávania a zábavy." Preto je dôležité všetko komunikovať zrozumiteľným spôsobom, pretože to znamená vzdelávanie v širšom zmysle.

Múzeum AUDIOVERSUM spĺňa tieto požiadavky vo viacerých ohľadoch. Návštevníci si môžu hravou a zábavnou formou vyskúšať a zažiť jednotlivé funkcie sluchu. Informačné panely, exponáty a videoklipy poskytujú informácie o sluchu, poruchách sluchu a načúvacích prístrojoch. Špeciálne expozície majú za cieľ umiestniť schopnosť počuť do kontextu ľudského života a dať ju do súvislosti s inými zmyslovými dojmami, kognitívnymi výkonmi a našou kultúrnou spoločnosťou vo všeobecnosti.

Návšteva múzea

Ak teda pri najbližšej príležitosti navštívite Innsbruck, nezabudnite si do itinerára pridať aj návštevu múzea AUDIOVERSUM. Naši sluchoví veľvyslanci z Českej republiky a Slovenska mali možnosť tento september preskúmať bohatý program múzea.

Peter Zeman, otec 2-ročného používateľa KI, bol z ponuky v múzeu nadšený. Dodáva, že bol rád, že mal možnosť spolu s rodinou navštíviť toto múzeum a detailnejšie objaviť nielen svet sluchu, ale aj sluchových implantátov. To im prinieslo lepšie pochopenie vývoja sluchových implantátov do dnešnej podoby. Rovnaký dojem zdieľa aj Lenka Chmelová, mama 3-ročnej dcéry Evelyn s KI, ktorá absolvovala bilaterálnu implantáciu vo veku 1 roka. Bola vďačná, že mala príležitosť prísť a preskúmať svet sluchu z úplne inej perspektívy a naučiť sa veľa rôznych aspektov sluchu spolu so svojou dcérou.

AUDIOVERSUM ScienceCenter

Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck

Otvorené: Utorok až Nedeľa, 10:00 - 17:00, aj počas sviatkov

Telefónne číslo: +43 (0)5 7788 99

email: office@audioversum.at

Najnovšie informácie: www.audioversum.at

Informácie a rozhovory s expertmi: www.audioversum.at/blog

Podcasty: www.audioversum.at/podcast