Sluchovými implantátmi proti depresii

Porucha sluchu môže mať trvalý dopad na kvalitu života a dokonca môže byť spúšťačom depresie. Vhodné načúvacie prístroje alebo sluchové implantáty môžu pomôcť a zabrániť tomu. Nedávna britská štúdia dokonca prezentuje aj predtým neznámu ekonomickú súvislosť.

Kvalita života je viacrozmerný koncept, ktorý zahŕňa fyzické, materiálne, emocionálne roviny a spoločenské uplatnenie. Problémy so sluchom môžu prostredníctvom komunikácie ovplyvniť sociálnu a emocionálnu sféru. Podľa jednej talianskej štúdie z roku 2012 sú seniori so sluchovým postihnutím všeobecne viac nespokojní so svojím životom. Vplyv poruchy sluchu na výmenu informácií môže ovplyvniť aj príjem ako finančný aspekt kvality života. Jedna štúdia z roku 2010 napríklad ukazuje, že prinavrátenie sluchu má v mnohých prípadoch pozitívny dopad na príjem.

Nové poznatky z ELSA (anglická longitudinálna štúdia starnutia) dopĺňajú známe fakty. Z analýzy rozsiahlej vzorky údajov vyplýva, že sluchové problémy dotknutých ľudí majú významný dopad na ich ekonomickú situáciu, čo zároveň významným spôsobom vplýva aj na ich psychiku.

Všetky štúdie zamerané na kvalitu života v súvislosti s riešením porúch sluchu preukázali, že v priebehu prvého roka po nastavení zariadenia sa kvalita života významne zlepšila.

Ťažkosti so sluchom, finančné problémy a depresia

Depresia je duševná choroba, ktorá sa prejavuje ako konštantne sklesnutá nálada, skľúčenosť, beznádej a letargia. Depresia môže byť vyvolaná jedným spúšťačom, ale môže sa vyvinúť aj ako interakcia rôznych neurobiologických a psychosociálnych faktorov. Tie zahŕňajú traumy, hormonálne výkyvy alebo osamelosť. Možnými spúšťačmi sú tiež strata blízkeho, akútna úzkosť, ekonomické starosti a pod.

Je už dlho známe, že porucha sluchu môže byť jedným z faktorov rozvoja depresie. V jednej štúdii z roku 2003 sa poukazuje na to, že „neliečená strata sluchu zhoršuje kvalitu života v zmysle izolácie, znížených sociálnych kontaktov […] a symptómov depresie“. Ďalšia štúdia od tímu z University of Wisconsin-Madison varovala pred poruchou sluchu ako nevyhnutným vedľajším účinkom starnutia: „Závažnosť poruchy sluchu súvisí so stupňom zníženia kvality života.“

Vedci z Manchesterskej univerzity skúmali vzťah medzi sluchovým postihnutím, depresiou a ekonomickou situáciou. Zatiaľ čo sa zdá, že porucha sluchu u bohatých ľudí predstavuje malé riziko depresie, u ľudí s problémami so sluchom a nízkym príjmom je dvakrát vyššia pravdepodobnosť vzniku depresie ako u ľudí s normálnym sluchom. Keďže načúvacie prístroje tomu môžu čeliť, autori štúdií odporúčajú vhodné testy sluchu na včasnú identifikáciu a intervenciu.

Kvalita života a vek

V posledných desaťročiach sa začalo s niekoľkými rozsiahlymi štúdiami o poslednej etape života. Zhromažďujú údaje z rôznych oblastí života, aby preskúmali rôzne aspekty starnutia.

Od roku 2002 ELSA (anglická longitudinálna štúdia starnutia) každé dva roky skúmala viac ako 18 000 ľudí starších ako 50 rokov. Bodmi boli ich fyzické a duševné zdravie, celková pohoda, ekonomická situácia a ich osobné postoje k starnutiu. Údaje analyzujú rôzne vedecké skupiny rôznymi spôsobmi. Analýzou takýchto dátových vzoriek je možné odhaliť ešte prekvapivejšie korelácie.

Viac informácií: English Longitudinal Study of Aging, ELSA https://www.elsa-project.ac.uk.