Se sluchovými implantáty proti depresi

Ztráta sluchu může mít trvalý dopad na kvalitu života a dokonce vyvolat deprese. Vhodná naslouchátka nebo sluchové implantáty mohou pomoci a působit proti uvedeným negativním vlivům. Nedávná studie z Velké Británie dokonce ukazuje dříve neznámou ekonomickou souvislost.

Kvalita života je vícerozměrný pojem a zahrnuje fyzickou, materiální, emocionální a sociální pohodu. Problémy se sluchem mohou skrze komunikaci ovlivnit sociální a emocionální sféru. Podle jedné italské studie z roku 2012 jsou senioři se sluchovým postižením obecně nespokojenější se svým životem. Dopad ztráty sluchu na výměnu informací může mít vliv i na příjem jako finanční aspekt kvality života. Například jedna studie z roku 2010 ukázala, že obnovení sluchu má v mnoha případech pozitivní dopad na příjem.

Známá fakta doplňují nové výsledky studie ELSA (English Longitudinal Study of Ageing). Z analýzy rozsáhlého vzorku dat vyplývá, že na dopad sluchových problémů na psychiku má významný vliv i ekonomická situace postižených.

Všechny studie kvality života, které se zabývaly vlivem sluchových řešení na kvalitu života, ukázaly, že během prvního roku po nasazení naslouchátek se kvalita života výrazně zlepšila.

Obtíže se sluchem, finanční problémy a deprese

Deprese je duševní onemocnění, které se projevuje stálou špatnou náladou, zádumčivostí, beznadějí a letargií. Deprese může být vyvolána jediným spouštěčem, ale může se také rozvinout jako souhra různých neurobiologických a psychosociálních faktorů. Mezi ně patří traumata, hormonální výkyvy nebo osamělost. Možnými spouštěči jsou také zážitky ztráty, akutní úzkost, ekonomické starosti atd.

Již dlouho je známo, že ztráta sluchu může být jedním z faktorů vzniku deprese. V jedné studii z roku 2003 se poukazuje na to, že „neléčená ztráta sluchu zhoršuje kvalitu života ve smyslu izolace, omezení sociálních kontaktů […] a příznaků deprese“.Jiná studie týmu z Wisconsinské univerzity v Madisonu varovala před ztrátou sluchu jako nevyhnutelným vedlejším účinkem stárnutí: „Závažnost ztráty sluchu souvisí se stupněm snížení kvality života.“

Vědci z Manchesterské univerzity zkoumali vztah mezi poruchou sluchu, depresí a ekonomickou situací. Zatímco u bohatých lidí se zdá, že ztráta sluchu nepředstavuje velké riziko deprese, u osob s problémy se sluchem a nízkým příjmem je dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku deprese než u osob s normálním sluchem. Vzhledem k tomu, že naslouchátka mohou pomoci tomuto stavu čelit, doporučují autoři studií vhodné vyšetření sluchu pro včasnou identifikaci a intervenci.

Kvalita života a věk

V uplynulých desetiletích bylo zahájeno několik rozsáhlých studií týkajících se poslední fáze života. Shromažďují údaje z různých oblastí života s cílem prozkoumat různé aspekty stárnutí.

Od roku 2002 provádí ELSA v Anglii každé dva roky průzkum u více než 18 000 osob starších 50 let. Průzkum se zaměřuje na fyzické a duševní zdraví, celkovou pohodu, ekonomickou situaci a osobní postoje ke stárnutí. Údaje jsou různými způsoby analyzovány různými vědeckými skupinami. Díky analýze takových vzorků dat je možné odhalit ještě překvapivější korelace.

Zjistěte více informací: Anglická longitudinální studie stárnutí, ELSA – https://www.elsa-project.ac.uk.