Vibrant Soundbridge: Most k lepšiemu sluchu

Aktívny systém stredoušného implantátu VIBRANT SOUNDBRIDGE sa osvedčuje už viac ako 25 rokov. Podľa správ používateľov poskytuje automaticky optimalizovaný sluchový systém vynikajúci sluchový vnem.

Bežné načúvacie prístroje zosilňujú zvuk. SOUNDBRIDGE naopak premieňa zvuk na vibrácie a prenáša ich priamo do stredného ucha. Výsledkom je, že kvalita zvuku zariadenia SOUNDBRIDGE sa veľmi približuje prirodzenému sluchu. Je preto mimoriadne vhodný pre ľudí, ktorých vnútorné ucho má zníženú funkčnosť, ale ktorí nevyužívajú načúvacie prístroje alebo ich zo zdravotných dôvodov nemôžu používať.

Systém aktívneho stredoušného implantátu VIBRANT SOUNDBRIDGE sa skladá z externe nositeľného zvukového procesora SAMBA 2 a samotného implantátu. Zvukový procesor obsahuje zdroj energie a zachytáva zvuk. Zvuk prenáša do implantátu, ktorý je bezpečne ukrytý vo vnútri tela pod neporušenou kožou. "Floating Mass Transducer", skrátene FMT, je ústredným prvkom implantátu. Prevádza signály vysielané zvukovým procesorom na mechanické vibrácie. V závislosti od typu straty sluchu môže chirurg použiť rôzne spojky na pripojenie FMT k rôznym štruktúram v strednom uchu, odkiaľ priamo prenáša zvukové vibrácie.

Zatiaľ čo iní dodávatelia v posledných rokoch stiahli svoje aktívne stredoušné implantáty z trhu a zastavili ich ďalší vývoj, a to aj pre existujúcich používateľov, VIBRANT SOUNDBRIDGE sa osvedčuje už viac ako 25 rokov, z toho 10 rokov v konštrukcii implantátu VORP 503 s MR fixáciou.

Bezkonkurenčná flexibilita implantátu

V roku 2003 spoločnosť MED-EL prevzala VIBRANT SOUNDBRIDGE, v tom čase prvý aktívny stredoušný implantát pre miernu až ťažkú senzorineurálnu stratu sluchu. Geoffrey Ball, vynálezca a sám používateľ implantátu VIBRANT SOUNDBRIDGE, odvtedy zodpovedá za ďalší vývoj ako technický riaditeľ spoločnosti VIBRANT MED-EL. Spoločnosť MED-EL potom mohla v roku 2014 predstaviť súčasnú verziu implantátu VORP 503.

So súčasným implantátom VIBRANT SOUNDBRIDGE pre stredné ucho je možné aj vyšetrenie magnetickou rezonanciou pri 1,5 Tesla bez toho, aby bolo potrebné implantát najprv odstrániť. Používateľom to ponúka možnosť využívať zobrazovacie postupy na lekárske monitorovanie. Tento aspekt je dôležitý najmä pre mladších nositeľov implantátov.

"Okrem vhodnosti pre magnetickú rezonanciu sú to predovšetkým rôzne možnosti spojenia, ktoré robia z tohto implantátu priekopnícke riešenie. Zo spoľahlivosti systému profitujú rovnako lekári aj pacienti," hovorí Dr. Ingeborg Hochmair, výkonná riaditeľka spoločnosti MED-EL.

Sofistikovaná technológia počúvania

Strata sluchu môže mať nielen rôzny vplyv na rôzne frekvencie, ale aj na tiché a hlasné zvuky. Zatiaľ čo hlasné zvuky zvyčajne počujeme pri rovnakej hlasitosti, tiché zvuky sa často musia výrazne zosilniť, aby sme ich mohli vnímať. Tým sa výrazne znižuje rozdiel v hlasitosti medzi tichými a hlasnými zvukmi: Akustický vnem stráca kontrast. Podobne ako pri nízkokontrastných obrazoch, aj detaily v nízkokontrastnom akustickom obraze možno vnímať len s námahou alebo vôbec. Preto moderné načúvacie prístroje a zvukové procesory ponúkajú "zosilňovače akustického kontrastu", ktoré zvýrazňujú reč od hluku v pozadí, a tým uľahčujú jej porozumenie. Nový zvukový procesor SAMBA 2 zohľadňuje túto skutočnosť vďaka rozšírenému klasifikátoru reči, citlivému potlačeniu šumu a novému príslušenstvu pre streamovanie.

"Zariadenie SAMBA 2 sme navrhli tak, aby si ho používatelia mohli ráno nasadiť a potom naň zabudnúť," hovorí Peter Lampacher, vedúci vývoja v spoločnosti MED-EL Vibrant. "Naši používatelia sa nemusia starať o zmenu programov. Inteligentné prispôsobenie zvuku zariadenia SAMBA 2 automaticky prispôsobí nastavenie zvukového procesora akustickému prostrediu: Znižuje hluk v pozadí, ako je napríklad buchot tanierov v reštaurácii." Samozrejme, odfiltruje sa aj akýkoľvek hluk vetra alebo spätná väzba. "Funkcia sledovania reči sa zameriava na hovoriacu osobu. To vedie k bezproblémovému počúvaniu v každej situácii." Špeciálnou funkciou je situácia počúvania "cesta autom": V aute osoba, s ktorou hovoríte, zvyčajne nesedí oproti vám, ale vedľa vás alebo za vami. "Pri počúvaní to nie je berlička, ale skutočná náhrada prirodzeného počúvania," hovorí nadšený používateľ

SAMBA 2 Moritz Scharf. Rakúsky hudobník a skladateľ si pochvaľuje najmä obnovenú dynamiku zvukového prejavu.

Procesor si automaticky zapamätá aj individuálne úpravy týchto nastavení v závislosti od situácie. Funkcia "Aklimatizácia" uľahčuje zvyknutie si na nové zariadenie alebo nové nastavenie.

SAMBA 2 GO - viac ako len systém hands-free

To, čo je možné počuť priamo v uchu, je možné vnímať jasnejšie a ľahšie pochopiť. Ľudia s normálnym sluchom využívajú tento efekt pomocou slúchadiel, používatelia načúvacích prístrojov so špeciálnym príslušenstvom. Jedným z takýchto doplnkov je SAMBA 2 GO. Ponúka možnosti pripojenia pre zvukové zariadenia so štandardným rozhraním Bluetooth alebo prostredníctvom bežného linkového vstupu zvuku, ako aj pre FM systémy. Vďaka dvom zabudovaným mikrofónom slúži dokonca ako plnohodnotný systém hands-free pre smartfón a možno ho použiť aj ako diaľkové ovládanie pre SAMBA 2.

Aby sa na koncerte alebo v hlučnom nákupnom centre nestratil žiadny zvuk, hlasitosť prenosu SAMBA 2 GO sa v hlučnom prostredí automaticky zvýši. Automaticky sa aktivuje aj program počúvania špeciálne prispôsobený pre zariadenie SAMBA 2 GO. Používateľ môže individuálne určiť, či a ako hlasno má byť počuť okolie pri počúvaní hudby alebo telefonovaní a aká má byť brilantnosť zvuku pri vysokých tónoch.

Ocenený dizajn ďalej rozvíjaný

Dizajn zvukového procesora SAMBA, ktorý získal ocenenie Red Dot Award, bol zachovaný a ďalej vyvinutý pre aktuálny model SAMBA 2. Pri uvedení na trh Alexander Hofer, vtedajší vedúci produktového manažmentu, vysvetlil: "Vieme, že niektorí používatelia načúvacích prístrojov považujú výmenu batérií za zložitú. Nabíjačku batérií, dizajnové kryty a upevňovacie spony pre SAMBA 2 sme ďalej vyvinuli tak, aby ich používanie bolo čo najjednoduchšie a najintuitívnejšie."

Rôzne pripevniteľné kryty umožňujú prispôsobiť zariadenie vášmu osobnému štýlu a premeniť SAMBA na individuálne príslušenstvo. Okrem toho je SAMBA 2 odolná voči striekajúcej vode a prachu, rovnako ako všetky súčasné CI audio procesory od spoločnosti MED-EL. S krytom WaterWear môžu používatelia SAMBA 2 používať svoj audioprocesor dokonca aj počas plávania a šnorchlovania!

Ďalšie informácie o Vibrant Soundbridge nájdete na webovej stránke spoločnosti MED-EL.

Zdieľajte tento článok!