Kuulmisimplantaatidega depressiooni vastu

Kuulmislangus võib avaldada püsivat mõju elukvaliteedile ja isegi vallandada depressiooni. Korralikud kuuldeaparaadid või kuulmisimplantaadid võivad aidata ja selle vastu võidelda. Hiljutine Ühendkuningriigi uuring näitab isegi varem teadmata majanduslikku seost.

Elukvaliteet on mitmemõõtmeline mõiste ja hõlmab füüsilist, materiaalset, emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu. Kuulmisprobleemid võivad suhtluse kaudu mõjutada sotsiaalset ja emotsionaalset sfääri. Ühe 2012. aasta Itaalias tehtud uuringu kohaselt on kuulmispuudega vanurid üldiselt oma eluga vähem rahul. Kuulmiskaotuse mõju teabevahetusele võib mõjutada ka sissetulekut kui elukvaliteedi rahalist aspekti. Näiteks üks 2010. aasta uuring näitas, et kuulmise taastamisel on paljudel juhtudel positiivne mõju sissetulekutele.

Teadaolevatele faktidele lisanduvad ELSA (English Longitudinal Study of Ageing) uued leiud. Ulatusliku andmevalimi analüüs näitab, et kuulmisprobleemidega inimese majanduslikul olukorral on oluline mõju ka sellele, kui tugevalt mõjutavad kuulmisprobleemid vaimset tervist.

Kõik elukvaliteedi uuringud, mis uurisid kuulmislahenduste mõju elukvaliteedile, on näidanud, et esimese aasta jooksul pärast paigaldamist on elukvaliteet oluliselt paranenud.

Kuulmisraskused, rahaprobleemid ja depressioon

Depressioon on vaimne haigus, mis väljendub pideva halva tuju, närvilisuse, lootusetuse ja letargiana. Depressiooni võib vallandada üks tegur, kuid see võib areneda ka erinevate neurobioloogiliste ja psühhosotsiaalsete tegurite koosmõjuna. Nende hulka kuuluvad traumad, hormonaalsed kõikumised või üksindus. Võimalikud vallandajad on ka kaotuskogemused, äge ärevus, majanduslikud mured jne.

On ammu teada, et kuulmislangus võib olla üks depressiooni kujunemise tegureid. Ühes 2003. aasta uuringus juhitakse tähelepanu sellele, et “ravimata kuulmislangus halvendab elukvaliteeti isolatsiooni, sotsiaalsete kontaktide vähenemise, […] ja depressiooni sümptomite näol.” Ühes teises uuringus, mida viis läbi tiim Wisconsini-Madisoni ülikoolist, hoiatati kuulmislanguse kui vananemise vältimatu kõrvalmõju eest: “Kuulmislanguse raskusaste on seotud elukvaliteedi languse astmega.”

Manchesteri ülikooli teadlased uurisid seost kuulmispuude, depressiooni ja majandusliku olukorra vahel. Kuigi kuulmislangusega rikastel inimestel on väike depressioonirisk, on kuulmisprobleemidega ja madala sissetulekuga inimestel kaks korda suurem tõenäosus depressiooni tekkeks kui normaalse kuulmisega inimestel. Kuna kuuldeaparaadid võivad selle vastu võidelda, soovitavad uuringute autorid varajaseks tuvastamiseks ja sekkumiseks sobivaid kuulmisteste.

Elukvaliteet ja vanus

Viimastel aastakümnetel on algatatud mitmeid ulatuslikke viimase eluetapi uuringuid. Nad koguvad andmeid erinevatest eluvaldkondadest, et uurida vananemise erinevaid aspekte.

Alates 2002. aastast on ELSA Inglismaal küsitlenud iga kahe aasta tagant enam kui 18 000 vanemat kui 50-aastast inimest. Punktideks olid nende füüsiline ja vaimne tervis, üldine heaolu, majanduslik olukord ja isiklik suhtumine vananemisse. Andmeid analüüsivad erinevad teadusrühmad erineval viisil. Selliste andmeproovide analüüsiga on võimalik paljastada veelgi üllatavamaid seoseid.

Lisateave: English Longitudinal Study of Aging, ELSA https://www.elsa-project.ac.uk.