window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2TYESJ7KNT');
Наука2022-03-30T12:30:39+02:00

Науката на слушните импланти

Секогаш има одлични вести од развојот и истражувањето на кохлеарните импланти. Технолошки иновации, студии и откритија од истражувања – тука можете да прочитате интересни научни статии за системите на слушни импланти!

Слушна разноликост

Околу половина од корисниците на кохлеарни импланти (КИ) носат слушно помагало во другото уво. За да се овозможи овие два различни системи за слушање да работат добро заедно, кохлеарниот имплант треба да репродуцира природен слух.

Решенија за оштетување на слухот на едното уво

За луѓето со оштетување на слухот на едното уво достапни се разновидни решенија. Резултатите од студијата од Горноавстриската болница Велс-Грискирхен можат да ви помогнат во изборот.

Повеќе од само збир од сите делови – слушање со двете уши

Нашето второ уво е повеќе од само поддршка во слушањето. Значајно влијае во нашиот секојдневен живот. Затоа експертите се залагаат за обнова на слухот во двете уши.

Се бара: Двојна безбедност на слушните импланти

Способноста да слушате со двете уши е дуплирање со бекап. Корисниците на импланти очекуваат тие да бидат сигурни и безбедни - корисниците на двострани импланти имаат двојно поголемо очекување за тоа.

Слухот и комуникативните способности

Освен когнитивните и емоционалните проблеми, во развојот на комуникативните способности влијае и слухот.

AudioStream – емитување програма преку кохлеарен имплант!

Сите корисници на SONNET ќе можат да следат безжично емитувана програма - без други додатоци. Тоа е овозможено со специјален дел во одделот за батерија: AudioStream.

Go to Top